Pogotowie maturalne: Motywy literackie - Motyw inteligenta


Motyw inteligenta - opracowaniaInteligencja i stawiane przed nią zadania. Analizując wybrane utwory XIX i XX wieku, przedstaw, jak w ocenie pisarzy inteligencja wywiązuje się ze swoich ról społecznych

Ocena:
20/20
Teza: Zaprezentowanie, jak w ocenie pisarzy inteligencja wywiązuje się ze swoich ról społecznych.

Ocena opisowa nauczyciela: Nietuzinkowa praca, która w przemyślany i konsekwentny sposób realizuje temat.

Inteligent jako bohater literacki. Omów temat na wybranych przykładach

Ocena:
20/20
Teza: Literackie kreacje inteligentów, którzy w odmienny sposób postrzegali swoje miejsce w społeczeństwie.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja poprawna, przedstawia przedstawicieli inteligencji w różnych epokach literackich.

Oceń rolę inteligencji w społeczeństwie, analizując utwory literackie różnych epok

Ocena:
19/20
Teza: Artyści starali się przede wszystkim ukazywać wady najbardziej wykształconej warstwy, by zmusić wykształcone warstwy do refleksji i zmiany swojego postępowania.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca poprawna, pokazująca szeroki obraz inteligencji w różnych etapach jej rozwoju.