Pogotowie maturalne: Motywy literackie - Motyw bohatera z książką w ręku


Motyw bohatera z książką w ręku - opracowaniaCo i jak czytają bohaterowie literaccy? Jakie znaczenie ma książka dla bohaterów literackich. Omów na wybranych przykładach literatury polskiej i obcej

Ocena:
20/20
Teza: Książka ma duży wpływ na losy bohaterów literackich. Czasem jest odzwierciedleniem ich uczuć, czasem pozwala zapomnieć, innym razem wpływa na ich dalsze losy.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja bardzo dojrzała, bogato uargumentowana, z ciekawymi wnioskami. Brawo!

Rola książki w życiu bohaterów literackich. Omów zagadnienie na wybranych przykładach

Ocena:
20/20
Teza: Pozytywna i negatywna rola książki w życiu bohaterów literackich.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca przemyślana, klarowna, swobodny tok wypowiedzi.

Bohater z książką w ręku. Wskaż przykłady bohaterów, których osobowość i losy zostały ukształtowane przez doświadczenie czytelnicze

Ocena:
17/20
Teza: Książka wywiera często negatywny wpływ na losy bohaterów literackich.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca bogata w treści, ciekawe podejście do tematu, dobrze skonstruowana bibliografia. Wypowiedź trochę zbyt chaotyczna, aby zasłużyć na najwyższą ocenę.