Pogotowie maturalne: Motywy literackie - Motyw grozy i horroru


Motyw grozy i horroru - opracowaniaPostać wampira w wierzeniach, literaturze i filmie. Scharakteryzuj motyw na wybranych przykładach

Ocena:
20/20
Teza: Postać wampira znana była już starożytnym, z czasem ewoluowała by współcześnie przeniknąć do kultury masowej. Swą popularność zawdzięcza licznym kreacjom literackim i filmowym, wciąż na nowo interpretującym wampiryczny mit.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca dojrzała, odwołująca się do bogatej literatury. Temat odzwierciedlony w pełni. Bogaty i płynny język wypowiedzi, ciekawe ilustracje filmowe.

Przedstaw motywy wampiryczne w wybranych tekstach kultury

Ocena:
19/20
Teza: Postać wampira to odbicie ludzkich lęków, tęsknot i namiętności. Kojarzona jest z erotyzmem, a także melancholią. Od zawsze fascynowała twórców, jak i odbiorców literatury. Jest nieodzowną częścią kultury i niemożliwe jest jej usunięcie.

Ocena opisowa nauczyciela: Ciekawa praca wyczerpująca temat wampirycznych motywów. Odwołania zarówno do literatury, jak i filmu. Dobry styl i poprawny język.

Na wybranych przykładach przedstaw i omów obraz Drakuli występujący w literaturze, sztuce i w filmie

Ocena:
19/20
Teza: Hrabia Drakula to najbardziej popularna postać wampira w literaturze, filmie i sztuce. Zawdzięcza to przede wszystkim powieści Brama Stokera „Dracula” oraz późniejszym nawiązaniom.

Ocena opisowa nauczyciela: Ciekawy, mądrze poprowadzony temat. Odpowiednio dobrana literatura przedmiotowa i podmiotowa.

Motyw tortur w literaturze współczesnej

Ocena:
19/20
Teza: Literatura najczęściej przedstawia tortury jako niemające wyższej idei. Służą one zaspokajaniu prymitywnych ludzkich instynktów i okrucieństwu oprawców czy katów.

Ocena opisowa nauczyciela: Oryginalny temat, praca zawiera ciekawe wnioski, lektury także spoza kanonu.

Charakterystyczne cechy twórczości grozy na wybranych przykładach literackich i filmowych

Ocena:
19/20
Teza: Literatura i film grozy jako kolejne wcielenia szeregu znamiennych i powtarzalnych elementów świata przedstawionego, służących kreacji atmosfery strachu.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca szeroko prezentuje temat. Zaprezentowana jest liczna twórczość literacka i filmowa. Bogata prezentacja pps.

Motyw grozy w literaturze i sztuce różnych epok

Ocena:
19/20
Teza: Mimo iż poszczególne elementy budowania nastroju grozy zarówno w malarstwie, jak i literaturze niewiele zmieniły się od wieków, to jednak konkretne ich zastosowanie pozwala na różnorodny odbiór dzieł.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca oryginalna, ciekawa analiza motywu grozy w malarstwie. Poprawna bibliografia i plan wydarzeń.

Motyw grozy i niesamowitości w literaturze. Przedstaw na podstawie wybranych tekstów literackich

Ocena:
18/20
Teza: Wątki zawarte w literaturze grozy ukazują zderzenie naszej rzeczywistości z sytuacjami fantastycznymi, próbując przewidzieć nasze zachowanie, w obliczu sytuacji odmiennej od naszej wizji postrzegania świata.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca wykorzystuje ciekawe przykłady literatury grozy, zwraca uwagę zarówno na treść, jak i środki, którymi autorzy budują nastrój.

Oblicza horroru. Literackie i filmowe realizacje gatunku

Ocena:
17/20
Teza: Najpopularniejszym bohaterem horrorów jest hrabia Dracula. Odkąd twórcy wykorzystywali artystycznie jego wizerunek, ulegał on wielu modyfikacjom, będąc coraz bliższy współczesnemu odbiorcy.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca powierzchowna, uwaga skupiona została głównie na obrazach filmowych. Poprawna bibliografia.

Współczesne lektury, po które chętnie sięga młodzież. Przedstaw wybrane utwory odwołując się do własnych doświadczeń

Ocena:
17/20
Teza: Twórczość autorów fantasy i literatury grozy i ich popularność w kontekście różnych gustów czytelnika.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca poprawna. Widać indywidualne myślenie autora. Drobne usterki językowe.