Pogotowie maturalne: Motywy literackie - Motyw rewolucji


Motyw rewolucji - opracowaniaMotyw rewolucji w literaturze i sztuce różnych epok

Ocena:
20/20
Teza: Rewolucja pomimo tego, że prezentowana przez twórców w różnoraki sposób, zawsze zmierza do zburzenia dotychczasowej wizji świata.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja bardzo dojrzała. Na uwagę zasługuje rozbudowana bibliografia, ciekawy dobór argumentów i wybór omawianych materiałów. Brawo! 20 punktów

Na podstawie wybranych utworów przedstaw obraz rewolucji, jej siłę oraz wpływ na otaczającą rzeczywistość

Ocena:
20/20
Teza: Autorzy opisują przebieg i skutki rewolucji, pragnąc przestrzec przez zgubnymi skutkami przewrotu.

Ocena opisowa nauczyciela: Ciekawa, zwięzła praca pokazująca na trzech przykładach, jaki stosunek do rewolucji mieli poszczególni autorzy.

Obraz rewolucji w literaturze i sztuce. Na podstawie wybranych dzieł omów różny sposób jego przedstawienia

Ocena:
19/20
Teza: Rewolucja jako bunt przeciwko światu, systemowi politycznemu, wartościom. Różne oblicza i różne formy występowania motywu rewolucji w literaturze i sztuce różnych epok.

Ocena opisowa nauczyciela: Dobra praca. Autor w czytelny sposób prezentuje swoje argumenty. Styl wypowiedzi poprawny. Do ideału brakuje pogłębionych wniosków.

Zanalizuj i porównaj różne oblicza rewolucji w literaturze różnych epok

Ocena:
17/20
Teza: Rewolucja jako przewrót polityczny, rewolucja groteska, rewolucja - parabola - różne oblicza rewolucji w literaturze światowej.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja poprawna. Dobry dobór literatury i argumentów. Wstęp do uzupełnienia.