Pogotowie maturalne: Motywy literackie - Motyw kata i ofiary


Motyw kata i ofiary - opracowaniaMotyw kata i ofiary w twórczości Franza Kafki

Ocena:
20/20
Teza: W twórczości Franza Kafki niezwykle silnie zaznaczony jest motyw kata i ofiary.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca dojrzała i przemyślana w pełni realizuje wybrany temat.

Kat i ofiara - przedstaw postawy moralne Polaków i Niemców w czasie II wojny światowej w literaturze

Ocena:
20/20
Teza: Różne spojrzenia autorów na problem stereotypowego określania Niemców jako katów, a Polaków jako ofiary.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca w pełni zgodna z tematem. Opisywane losy oddają założenia tematu. Poprawny plan i bibliografia.

Osobowość człowieka totalitarnego. Przedstaw to zagadnienie, odwołując się do znanych z literatury wizerunków hitlerowskich i sowieckich katów oraz niektórych więźniów obozów zagłady

Ocena:
20/20
Teza: Literatura opowiadająca o II wojnie światowej daje olbrzymią wiedzę o zmieniającej się pod wpływem totalitaryzmu psychice ludzkiej.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca starannie przemyślana, literatura wyselekcjonowana i ambitna. Trafna teza i wnioski.

Człowiek jako ofiara wojny. Przedstaw na podstawie wybranych dzieł literatury współczesnej.

Ocena:
20/20
Teza: Zaprezentowanie, na podstawie wybranych dzieł literatury współczesnej motywu człowieka, który stał się ofiarą wojny.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca przemyślana, bogata w literackie przykłady. Poprawna bibliografia i ramowy plan prezentacji.

Motyw kata i ofiary w literaturze współczesnej

Ocena:
20/20
Teza: Kto w rzeczywistości wojennej jest katem, a kto ofiarą?

Ocena opisowa nauczyciela: Praca szczegółowo analizuje wybrane lektury.

Motyw kata i ofiary w literaturze romantyzmu i literaturze współczesnej

Ocena:
20/20
Teza: Przedstawienie portretu kata i ofiary w literaturze romantyzmu i literaturze współczesnej.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja przejrzysta, zawiera odpowiednio wybrane i zinterpretowane utwory.

Hitlerowscy oprawcy podczas II wojny światowej

Ocena:
19/20
Teza: W literaturze odnajdujemy wiele postaci hitlerowskich zbrodniarzy. Nie ma jednego wzorca osobowości katów z II wojny światowej, choć wszystkich łączą podobne cechy.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca dojrzała, wyróżniająca się na tle innych. Oryginalne lektury.

Motyw kata i ofiary. Przedstaw na wybranych przykładach literackich

Ocena:
19/20
Teza: Zagadnienie kata i ofiary jest różnorodnie przedstawiane w literaturze. Relacje pomiędzy nimi są zawsze niejednoznaczne.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca poprawna, różnorodne przykłady literackie.

Różne postawy człowieka wobec totalitaryzmu. Omów problem na wybranych przykładach literatury XX wieku

Ocena:
18/20
Teza: Człowiek żyjący w systemie totalitarnym jest nieustannie narażony na trudne wybory moralne.

Ocena opisowa nauczyciela: Dobra praca. Bogata argumentacja ciekawe wnioski. Styl wypowiedzi wymaga "wygładzenia"