Pogotowie maturalne: Motywy literackie - Motyw utopii i antyutopii


Motyw utopii i antyutopii - opracowaniaUtopie i antyutopie - dwie wizje państwa w literaturze i filozofii. Omów na wybranych przykładach

Ocena:
20/20
Teza: Utopia – idealne społeczeństwo, idealne państwo. Nieustanne dążenie człowieka do stworzenia raju. Antyutopia – jako przestroga przed bezwymiarowym społeczeństwem i totalitaryzmem.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja bardzo dobra. Dojrzały język, bogata bibliografia. Na szczególną uwagę zasługuje dobór cytatów

Utopie i antyutopie w literaturze - sposoby kreowania i ich funkcje. Omów na wybranych przykładach

Ocena:
20/20
Teza: Idealnie zorganizowany świat jest marzeniem każdego człowieka. Jednak próby jego wprowadzenia często prowadzą do nieprzewidzianych skutków - dyktatury i zniewolenia.

Ocena opisowa nauczyciela: Przemyślana konstrukcja prezentacji, świetny dobór cytatów, bogata argumentacja. Brawo.

Różne sposoby przedstawiania totalitaryzmu w literaturze współczesnej i filmie. Omów, odwołując się do wybranych przykładów

Ocena:
20/20
Teza: Literatura odkrywa całą prawdę o systemach totalitarnych. Wskazując zagrożenia płynące z ich wprowadzenia.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca na poziomie dobrego licealisty. Ciekawy dobór przykładów literackich i filmowych, poprawny język i styl wypowiedzi. Całość uzupełniają trafne cytaty.

Antyutopie jako sposób kreacji świata przedstawionego w literaturze XX i XXI wieku. Antyutopie jako sposób kreacji świata przedstawionego w literaturze XX i XXI wiek

Ocena:
20/20
Teza: Antyutopie XX i XXI dają pesymistyczne wizje świata i człowieka w przyszłości.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja ujmuje w ciekawy sposób temat i w pełni odpowiada tezie.

Motyw utopii w literaturze. Omów jego różne ujęcia, odwołując się do wybranych przykładów

Ocena:
19/20
Teza: Od wizji państwa Platona, po szklane domy Żeromskiego. Różne ujęcia motywu utopii w literaturze.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja poprawna. Temat zrealizowany dosyć szczegółowo. Na uwagę zasługuje dobór bibliografii.

Na wybranych przykładach omów funkcje motywu utopii w literaturze

Ocena:
18/20
Teza: Literatura wykreowała rożne modele utopii. Ich funkcje zmieniają się w zależności od czasów, w których powstały.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca poprawna. Temat wyczerpany. Czytelny rozkład argumentów, prawidłowo dobrana literatura, dobry styl wypowiedzi.

Od utopii do antyutopii. Zaprezentuj sposoby kreowania idealnego społeczeństwa oraz jego zaprzeczenia w literaturze i określ funkcję prezentowanych motywów

Ocena:
17/20
Teza: Utopia nie jest odpowiedzią na wszystkie problemy człowieka. Antyutopie pozwoliły nam na realne spojrzenie na wizje idealnego państwa.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca poprawna. Literatura nie wykracza jednak poza ramy szkolnego kanonu lektur.