Pogotowie maturalne: Motywy literackie - Motyw tęsknoty


Motyw tęsknoty - opracowaniaNa wybranych przykładach literackich zanalizuj różnorodne ujęcia motywu tęsknoty

Ocena:
19/20
Teza: Przyczyny tęsknoty pozostają niezmienne, niezależnie od czasów i okoliczności, w których znajdują się bohaterowie literaccy.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja poprawna. Umiejętnie przeprowadzona argumentacja, dobry język i styl wypowiedzi. Można poprawić zakończenie pracy.

Motyw rozstania w literaturze. Przedstaw na podstawie celowo wybranych utworów

Ocena:
19/20
Teza: Literatura niejednokrotnie nawiązuje do motywu rozstania.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca poprawna. Pokazuje różne oblicza cierpienia na podstawie lektur z różnych epok.

Różne sposoby ujęcia motywu tęsknoty. Zaprezentuj problem, odnosząc się do interpretacji kilku wybranych utworów literackich

Ocena:
17/20
Teza: Tęsknota jest odczuciem indywidualnym dla każdego człowieka.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja nierówna. Kilka rozwiązań mile zaskakuje, inne rozczarowują. Można poprawić język wypowiedzi.