Pogotowie maturalne: Motywy literackie - Motyw zdrady


Motyw zdrady - opracowaniaPrzedstaw funkcjonowanie motywu wierności i zdrady kobiety i mężczyzny w literaturze. Odwołaj się do utworów z różnych epok literackich

Ocena:
20/20
Teza: Wierność i zdrada w literackich związkach.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca na właściwie dobranej bibliografii przedstawia różnorodność podejścia bohaterów do zagadnienia zdrady i wierności. Dobrze dobrana literatura, poprawny plan prezentacji.

Motyw zdrady w literaturze i malarstwie. Omów zagadnienie na wybranych przykładach

Ocena:
20/20
Teza: Brak na świecie takiej epoki, która by nie wyraziła motywu zdrady na swój sposób.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca ciekawa, interesująco połączone przykłady malarskie z literackimi.

Obrazy trójkątów miłosnych w literaturze. Omów różne ich przedstawienia w kontekście obyczajowości i etyki epok, z których pochodzą

Ocena:
20/20
Teza:

Ocena opisowa nauczyciela: Praca szczegółowa, oparta na wielu przykładach z różnych epok literackich.

Zdrada rozumiana wielorako. Omów funkcjonowanie motywu w wybranych utworach literackich

Ocena:
19/20
Teza: Zdrada choć nie zawsze wynika ze złych intencji, zawsze jednak jest przyczyną przykrych konsekwencji dla bohaterów literackich.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja dobra. Autor swobodnie porusza się w świecie literatury. Na uwagę zasługuje bogata bibliografia.

Zdrada i jej konsekwencje. Przedstaw różne sposoby ujęcia tego tematu, odwołując się do wybranych utworów literackich

Ocena:
19/20
Teza: Literatura zarejestrowała różne aspekty wierności i zdrady.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca w pełni realizuje temat. Logiczna argumentacja, ciekawe zakończenie.

Motyw zdrady w literaturze. Rozwiń temat, analizując wybrane utwory literackie

Ocena:
18/20
Teza: Zdrada zawsze jest czynem haniebnym i zawsze prowadzi do przykrych konsekwencji.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja poprawna. Bogata bibliografia, dobry dobór argumentów. Język wymaga dopracowania.

Przedstaw funkcjonowanie motywu zdrady w utworach literackich różnych epok

Ocena:
18/20
Teza: "Zdrada to cios, którego nie oczekujesz" - P. Coelho - zdrada jedno z bardziej bolesnych doświadczeń człowieka, zawsze pozostawia piętno na psychice i prowadzi do przykrych konsekwencji.

Ocena opisowa nauczyciela: Prawidłowo poprowadzona argumentacja, dobry dobór literatury. Ciekawsze wnioski mogłyby dopełnić prezentację.