Pogotowie maturalne: Motywy literackie - Motyw szczęścia


Motyw szczęścia - opracowaniaMotyw heroicznego sukcesu człowieka w literaturze różnych epok. Przedstaw na wybranych przykładach

Ocena:
20/20
Teza: Nietypowy sukces człowieka – heroizm w walce ze złem, cierpieniem, własnymi słabościami.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca dojrzała, oparta na dobrze dobranych lekturach.

Prawo do szczęścia a poczucie obowiązku. Omów problem, odwołując się do wybranych bohaterów literackich

Ocena:
20/20
Teza: W literaturze jeden z najczęściej uwidocznionych wyborów zapada pomiędzy indywidualnym szczęściem, a dobrem ogółu, dochowaniem zasad lub oddaniem się życiowej misji czy obowiązkowi.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca szczegółowo opisuje dylematy wybranych bohaterów. Poprawna bibliografia i plan pracy.

Bohaterowie literaccy wygrani i przegrani. Przedstaw problem, analizując postawy wybranych postaci

Ocena:
20/20
Teza: Obok bohaterów, którzy przegrali, zaprzepaścili szansę na szczęście, możemy w literaturze odnaleźć postaci spełnione.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca dokładnie przemyślana, logiczna i kompletna.

Horacjański ideał życia – bliski czy obcy współczesnemu człowiekowi? Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

Ocena:
20/20
Teza: Poszukiwanie odpowiedzi na pytanie czy horacjański ideał życia jest bliski współczesnemu człowiekowi.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca poparta wieloma poetyckimi przykładami. Ciekawe przemyślenia zamknięte zostały w dobrze skomponowaną całość.

Literackie obrazy szczęścia w wybranych epokach

Ocena:
20/20
Teza: Przedstawienie literackich obrazów szczęścia w wybranych epokach.

Ocena opisowa nauczyciela: W pełni poprawna prezentacja ukazująca różne aspekty motywu szczęścia.

Carpe diem. Radość z życia utrwalona w literaturze polskiej i obcej. Zilustruj problem analizując dowolne wybrane utwory

Ocena:
20/20
Teza: Idea carpe diem jest pochwałą optymizmu, uciechy z codziennych, drobnych przyjemności oraz przyjmowania życia takim, jakim jest.

Ocena opisowa nauczyciela: Przejrzysta prezentacja w pełni realizujące temat.

Czy człowiek może być szczęśliwy mimo wygnania z raju? Odpowiedz na pytanie Jana Bohatyrowicza, odwołując się do wybranych utworów literackich

Ocena:
20/20
Teza: Wielu artystów próbowało odpowiedzieć na pytanie, czy możliwe jest osiągnięcie szczęścia podczas ziemskiej egzystencji człowieka.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja poprawna, oparta na ciekawych przykładach literackich.

Szczęście i jego pojmowanie. Przedstaw na przykładzie dwóch wybranych epok literackich

Ocena:
19/20
Teza: Każda epoka propaguje własną koncepcję życia i wizję szczęścia.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca przemyślana, operująca ciekawymi przykładami literackimi. Dojrzały język i styl.

Szczęście - ułuda czy osiągalny cel? Omów problem odwołując się do wybranych lektur z różnych epok

Ocena:
19/20
Teza: W literaturze często zostaje ukazany motyw dążenia do szczęścia, jednym z bohaterów udaje się je osiągnąć, zaś inni muszą rezygnować z pełni zadowolenia w imię wyższych celów.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca analizuje temat na wielu przykładach literackich. Poprawny styl wypowiedzi.

Bohaterowie literaccy dążący do szczęścia. Przedstaw na wybranych przykładach

Ocena:
19/20
Teza: W literaturze możemy spotkać zarówno bohaterów, którym udało się odnaleźć raj na ziemi, jak i tych którzy wiecznie do niego dążyli.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca poprawna. Bogata bibliografia przedmiotu i podmiotu. Logiczny wywód.

Człowiek jako istota dążąca do szczęścia i spełnienia. Omów temat, analizując wybrane utwory

Ocena:
19/20
Teza: Na kartach literatury odnajdziemy zarówno postaci, którym udało się w osiągnąć w życiu szczęście, jak i takie, którzy wiecznie dążą do spełnienia.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca zwięzła, napisana poprawnym językiem i oparta na właściwie dobranych przykładach literackich.

Na wybranych przykładach scharakteryzuj literackie kreacje ludzi szczęśliwych

Ocena:
19/20
Teza: Dążenie do szczęścia to cecha wielu postaci, jednak prawdziwe jego osiągniecie bywa rzadkością.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca w pełni realizuje ten trudny temat. Ukazuje bohaterów w momentach szczęścia.

Ujęcia motywu szczęścia w różnych epokach literackich

Ocena:
17/20
Teza: Szczęściem dla różnych ludzi są różne wartości: miłość, bogactwo, sztuka, nauka, służba społeczna. Ideały zmieniają się w zależności od zainteresowań ludzi, zależne są także od czasu historycznego, prądów umysłowych oraz sytuacji

Ocena opisowa nauczyciela: Praca standardowa. Wszystko co należało, zostało ujęte. Bobate wnioski.