Pogotowie maturalne: Motywy literackie - Motyw snu


Motyw snu - opracowaniaNa wybranych przykładach omów sposoby ujęcia snu w literaturze polskiej i obcej

Ocena:
20/20
Teza: Świat pozazmysłowy - snu i marzeń sennych - od zawsze był nieodłącznym elementem literatury. Dzięki wykorzystaniu go dzieła stawały się bardziej fascynujące, bogatsze w symbolikę i nowe wartości.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca zwarta i czytelna. Przemyślana realizacja tematu i wnikliwa analiza literatury. Poprawny język.

Motyw snu w mitologii, Biblii oraz innych utworach literackich

Ocena:
20/20
Teza: Literatura często odwoływała się do zagadki snu, wykorzystując motyw marzeń sennych w różnych celach.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca obszernie realizuje temat. Bogata bibliografia i ramowy plan.

Motyw snu w wybranych utworach literackich

Ocena:
20/20
Teza: Literacki świat snu może służyć kontaktom z innymi światami, określać odczucia bohatera, lub interpretować rzeczywistość.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca zwięzła, przejrzysta i skonstruowana poprawnie.

Sny, widzenia, proroctwa. Przedstaw ich funkcję w wybranych utworach literackich

Ocena:
20/20
Teza: Przepowiednie, marzenia senne, widzenia, mimo iż nie należą do racjonalnej części ludzkiej egzystencji, często odgrywają w niej istotną rolę.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca zawiera szczegółowe analizy. W pełni odpowiada tematowi.

Oniryzm jako zasada budowy świata przedstawionego. Omów sposoby funkcjonowania i cele, jakie pełni w wybranych tekstach literackich

Ocena:
20/20
Teza: Sen nadaje utworom nowy sens, odczytywany według reguł onirycznej symboliki.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca szczegółowa, poprawna analiza wybranych lektur.

Motyw snu i jego funkcja w literaturze różnych epok. Przedstaw problem na wybranych przykładach

Ocena:
20/20
Teza: W literaturze różnych epok motyw snu spełnia wielorakie funkcje a każdy artysta inaczej ten motyw wykorzystuje.

Ocena opisowa nauczyciela:

Rola i znaczenie snu w życiu bohaterów literackich. Omów temat analizując wybrane utwory.

Ocena:
20/20
Teza: Omówienie roli i znaczenia snów w życiu bohaterów literackich, analizując wybrane utwory.

Ocena opisowa nauczyciela: Dobrze skonstruowana prezentacja, płynny język, w pełni zrealizowany temat.

Realizacja i znaczenie motywu snu w literaturze różnych epok

Ocena:
19/20
Teza: Motyw snu pojawia się w literaturze bardzo często. Jest chętnie wykorzystywany, ponieważ pozwala na wiele interpretacji, jest odzwierciedleniem nie do końca zbadanego świata.

Ocena opisowa nauczyciela: Przejrzysta i poprawna praca, ciekawe odwołania to teorii snu. Płynny język, dobrze dobrana literatura.

Sny jako odzwierciedlenie ludzkich lęków i pragnień. Przedstaw na wybranych przykładach literackich

Ocena:
19/20
Teza: Sny i widzenia są ważnym uzupełnieniem obrazu ludzkiej psychiki. Ukazują szczerą prawdę o człowieku i jego ukrywanych pragnieniach oraz lękach, dlatego tak często występują w literaturze.

Ocena opisowa nauczyciela: Dojrzała praca, świadczy o wnikliwej analizie tematu, głęboka analiza wybranych utworów, bogata literatura przedmiotowa.

Funkcje snów w wybranych dziełach literackich

Ocena:
19/20
Teza: Sen do dziś pozostaje zjawiskiem nie do końca wyjaśnionym, tajemniczym i intrygującym, dlatego autorzy sięgają po jego konwencję, przypisując jej różnorodne funkcje.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca przejrzysta, napisana dobrym językiem, zawiera dokładnie zanalizowaną literaturę.

Motyw zjaw, duchów, snów i wizji w literaturze i jego funkcja w dziełach literackich

Ocena:
18/20
Teza: Motyw snów i wizji odgrywa niemałą rolę w literaturze polskiej i obcej. Rolą duchów, snów i wizji jest pokazywanie ludzkiej kondycji z odmiennej perspektywy, prognozowanie przemian społecznych, ostrzeganie przed groźnymi wariantami przyszłość.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca bogata, teza ciekawie uargumentowana. Wiele zwięźle zaprezentowanych literackich przykładów.

Zjawy, duchy, sny i wizje w literaturze. Na wybranych przykładach omów, jakie funkcje pełniły te zjawiska w dziełach literackich

Ocena:
18/20
Teza: Zjawiska ponadnaturalne pojawiają się we wszystkich epokach i występują w wielu gatunkach literackich. Były i są chętnie wykorzystywane ze względu na możliwość pełnienia różnorodnych funkcji.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca poprawna, temat poprowadzony bezbłędnie.

Między snem a jawą. Omów funkcjonowanie tej konwencji w literaturze, odwołując się do wybranych przykładów

Ocena:
18/20
Teza: Człowiek porusza się na dwóch przestrzeniach – jawy i snu. Jak wielką rolę odgrywa druga z nich możemy poznać dzięki nauce, a także twórczości literackiej.

Ocena opisowa nauczyciela: Ciekawe ujęcie tematu, wnikliwa analiza i odwołanie się do filozofii Freuda. Można popracować nad językiem prezentacji.

Motyw snu i jego funkcje w wybranych dziełach literackich

Ocena:
18/20
Teza: Motyw snu jest wyjątkowo funkcjonalny, dlatego inspiruje wielu pisarzy i poetów, którzy chętnie wykorzystują go w dziełach literackich.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca posiada szeroką bibliografię przedmiotu, temat został w pełni ujęty i zrealizowany. Poprawny język.