Akceptujemy karty:

akceptowalne karty

Payu:

płatności
szybki kontakt
Pogotowie maturalne: Motywy literackie - Motyw winy i kary


Motyw winy i kary - opracowaniaMotyw winy i kary w wybranych utworach literackich różnych epok

Ocena:
20/20
Teza: Motyw winy i kary przewija się przez wiele epok. W poszczególnych utworach spełnia ona różnoraką funkcję. To co łączy to fakt, że zbrodnie zawsze spotyka kara.

Ocena opisowa nauczyciela: Zarówno temat, jak i prezentacja przygotowane bez zarzutu. Dobra argumentacja i język wypowiedzi.

Wina i kara w literaturze. Przedstaw rolę motywu na wybranych przykładach

Ocena:
20/20
Teza: Symbolika winy i kary jest bardzo rozległa. W literaturze odnajdujemy karę, która wskrzesza winowajcę, jak i taką, która pogrąża zbrodniarza w mrokach.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca oryginalna, przemyślana kompozycja. Wiele trafnie dobranych literackich przykładów.

Zagadnienie winy i kary w literaturze. Omów na wybranych przykładach

Ocena:
20/20
Teza: Motyw winy i kary służy odpowiedzi na pytanie o granice moralne, które nie powinny zostać przez człowieka przekroczone.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca barwna, napisana płynnym językiem i przemyślana. Poprawnie skonstruowana bibliografia i plan.

Zaprezentuj motyw winy i kary w wybranych dramatach Williama Szekspira

Ocena:
20/20
Teza: Szekspir udowadnia, że za każde przewinienie grozi słuszna kara.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca solidnie wykonana, analizuje poszczególne dramaty Szekspira.

Motyw winy i oczyszczenia w dziełach literackich. Omów temat, odwołując się do wybranych utworów literackich

Ocena:
20/20
Teza: Bohaterowie literaccy dążący do zmazania swych win i oczyszczenia.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja na przykładzie czterech postaci pokazuje jak przebiega droga od popełnienia winy do oczyszczenia. Poprawny plan ramowy i bibliografia.

Wina i kara jako motyw przewodni literatury antycznej. Omów jego kontynuacje w wybranych utworach późniejszych epok

Ocena:
19/20
Teza: Starożytne realizacje motywu winy i kary oraz ich kontynuacje w epokach późniejszych.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca bogata w treści, odpowiada tematowi i tezie.

Motywy i wątki charakterystyczne dla kryminału w literaturze popularnej i pięknej. Przedstaw na wybranych przykładach

Ocena:
18/20
Teza: Motywy kryminalne zarówno w literaturze popularnej, jak i wysokiej, pozostają niezmienne przez wiele lat.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca w oryginalny sposób ukazuje motyw zbrodni oraz jej konsekwencji. Porównanie i wnioski poprawne. Drobne usterki językowe.

Oskarżeni przed sądem w literaturze. Przedstaw zagadnienie na podstawie wybranych lektur

Ocena:
18/20
Teza: Oskarżenia, rozprawy sądowe, osądy społeczne, ferowanie wyroków w literaturze występowały już od czasów antycznych i są obecne aż do czasów współczesnych. Pojawiają się najczęściej przy motywach zbrodni, winy czy kary.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca porusza ciekawy problem postawienia w stan oskarżenia. Ciekawie przedstawione literackie sylwetki oskarżonych, dojrzały język.

Rola motywu winy i kary. Przedstaw na przykładzie utworów literackich z rożnych epok.

Ocena:
18/20
Teza: Topos winy i kary od dawna obecny jest w literaturze, której cel to nie tylko opis, lecz również ocena tego zagadnienia. Interesowało się tym wielu wybitnych twórców, których głównym zamierzeniem było pokazanie, iż nieodłącznym elementem winy jest właśnie

Ocena opisowa nauczyciela: Praca ciekawa, w pełni ukazuje temat, opierając argumenty na poprawnie dobranej literaturze.