Pogotowie maturalne: Motywy literackie - Motyw winy i kary


Motyw winy i kary - opracowaniaMotyw winy i kary w wybranych utworach literackich różnych epok

Ocena:
20/20
Teza: Motyw winy i kary przewija się przez wiele epok. W poszczególnych utworach spełnia ona różnoraką funkcję. To co łączy to fakt, że zbrodnie zawsze spotyka kara.

Ocena opisowa nauczyciela: Zarówno temat, jak i prezentacja przygotowane bez zarzutu. Dobra argumentacja i język wypowiedzi.

Wina i kara w literaturze. Przedstaw rolę motywu na wybranych przykładach

Ocena:
20/20
Teza: Symbolika winy i kary jest bardzo rozległa. W literaturze odnajdujemy karę, która wskrzesza winowajcę, jak i taką, która pogrąża zbrodniarza w mrokach.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca oryginalna, przemyślana kompozycja. Wiele trafnie dobranych literackich przykładów.

Zagadnienie winy i kary w literaturze. Omów na wybranych przykładach

Ocena:
20/20
Teza: Motyw winy i kary służy odpowiedzi na pytanie o granice moralne, które nie powinny zostać przez człowieka przekroczone.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca barwna, napisana płynnym językiem i przemyślana. Poprawnie skonstruowana bibliografia i plan.

Zaprezentuj motyw winy i kary w wybranych dramatach Williama Szekspira

Ocena:
20/20
Teza: Szekspir udowadnia, że za każde przewinienie grozi słuszna kara.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca solidnie wykonana, analizuje poszczególne dramaty Szekspira.

Różne sposoby funkcjonowania motywu winy i kary w literaturze. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów.

Ocena:
20/20
Teza: Motyw winy i kary jako jeden z najpopularniejszych motywów literackich.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja w pełni poprawna. Zawiera bogata literaturę przedmiotu i podmiotu.

Motyw winy i oczyszczenia w dziełach literackich. Omów temat, odwołując się do wybranych utworów literackich

Ocena:
20/20
Teza: Bohaterowie literaccy dążący do zmazania swych win i oczyszczenia.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja na przykładzie czterech postaci pokazuje jak przebiega droga od popełnienia winy do oczyszczenia. Poprawny plan ramowy i bibliografia.

Motyw winy i kary w literaturze. Przedstaw jego funkcje, odwołując sie do wybranych utworów

Ocena:
20/20
Teza: Czy motyw winy i kary był ukazywany w epokach literackich tak samo?

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja, przemyślana - poprawne wnioski, dobrze dobrana bibliografia.

Wina i kara jako motyw przewodni literatury antycznej. Omów jego kontynuacje w wybranych utworach późniejszych epok

Ocena:
19/20
Teza: Starożytne realizacje motywu winy i kary oraz ich kontynuacje w epokach późniejszych.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca bogata w treści, odpowiada tematowi i tezie.

Motywy i wątki charakterystyczne dla kryminału w literaturze popularnej i pięknej. Przedstaw na wybranych przykładach

Ocena:
18/20
Teza: Motywy kryminalne zarówno w literaturze popularnej, jak i wysokiej, pozostają niezmienne przez wiele lat.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca w oryginalny sposób ukazuje motyw zbrodni oraz jej konsekwencji. Porównanie i wnioski poprawne. Drobne usterki językowe.

Oskarżeni przed sądem w literaturze. Przedstaw zagadnienie na podstawie wybranych lektur

Ocena:
18/20
Teza: Oskarżenia, rozprawy sądowe, osądy społeczne, ferowanie wyroków w literaturze występowały już od czasów antycznych i są obecne aż do czasów współczesnych. Pojawiają się najczęściej przy motywach zbrodni, winy czy kary.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca porusza ciekawy problem postawienia w stan oskarżenia. Ciekawie przedstawione literackie sylwetki oskarżonych, dojrzały język.

Rola motywu winy i kary. Przedstaw na przykładzie utworów literackich z rożnych epok.

Ocena:
18/20
Teza: Topos winy i kary od dawna obecny jest w literaturze, której cel to nie tylko opis, lecz również ocena tego zagadnienia. Interesowało się tym wielu wybitnych twórców, których głównym zamierzeniem było pokazanie, iż nieodłącznym elementem win

Ocena opisowa nauczyciela: Praca ciekawa, w pełni ukazuje temat, opierając argumenty na poprawnie dobranej literaturze.