Akceptujemy karty:

akceptowalne karty

Payu:

płatności
szybki kontakt
Pogotowie maturalne: Prezentacje maturalne - Motyw winy i kary


Motyw winy i kary - prezentacje maturalne

Nie znalazłeś swojego tematu? Zgłoś to!

Motyw winy i kary w wybranych utworach literackich różnych epok

Ocena:
20/20
Teza: Motyw winy i kary przewija się przez wiele epok. W poszczególnych utworach spełnia ona różnoraką funkcję. To co łączy to fakt, że zbrodnie zawsze spotyka kara.

Ocena opisowa nauczyciela: Zarówno temat, jak i prezentacja przygotowane bez zarzutu. Dobra argumentacja i język wypowiedzi.

Gratis: Ebook - Jak napisać prezentację maturalną z języka polskiego - o wartości 11 zł
49 zł
 

Wina i kara w literaturze. Przedstaw rolę motywu na wybranych przykładach

Ocena:
20/20
Teza: Symbolika winy i kary jest bardzo rozległa. W literaturze odnajdujemy karę, która wskrzesza winowajcę, jak i taką, która pogrąża zbrodniarza w mrokach.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca oryginalna, przemyślana kompozycja. Wiele trafnie dobranych literackich przykładów.

Gratis: Ebook - Jak napisać prezentację maturalną z języka polskiego - o wartości 11 zł
49 zł
 

Zagadnienie winy i kary w literaturze. Omów na wybranych przykładach

Ocena:
20/20
Teza: Motyw winy i kary służy odpowiedzi na pytanie o granice moralne, które nie powinny zostać przez człowieka przekroczone.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca barwna, napisana płynnym językiem i przemyślana. Poprawnie skonstruowana bibliografia i plan.

Gratis: Ebook - Jak napisać prezentację maturalną z języka polskiego - o wartości 11 zł
49 zł
 

Zaprezentuj motyw winy i kary w wybranych dramatach Williama Szekspira

Ocena:
20/20
Teza: Szekspir udowadnia, że za każde przewinienie grozi słuszna kara.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca solidnie wykonana, analizuje poszczególne dramaty Szekspira.

Gratis: Ebook - Jak napisać prezentację maturalną z języka polskiego - o wartości 11 zł
49 zł
 

Różne sposoby funkcjonowania motywu winy i kary w literaturze. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów.

Ocena:
20/20
Teza: Motyw winy i kary jako jeden z najpopularniejszych motywów literackich.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja w pełni poprawna. Zawiera bogata literaturę przedmiotu i podmiotu.

Gratis: Ebook - Jak napisać prezentację maturalną z języka polskiego - o wartości 11 zł
49 zł
 

Motyw winy i oczyszczenia w dziełach literackich. Omów temat, odwołując się do wybranych utworów literackich

Ocena:
20/20
Teza: Bohaterowie literaccy dążący do zmazania swych win i oczyszczenia.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja na przykładzie czterech postaci pokazuje jak przebiega droga od popełnienia winy do oczyszczenia. Poprawny plan ramowy i bibliografia.

Gratis: Ebook - Jak napisać prezentację maturalną z języka polskiego - o wartości 11 zł
49 zł
 

Motyw winy i kary w literaturze. Przedstaw jego funkcje, odwołując sie do wybranych utworów

Ocena:
20/20
Teza: Czy motyw winy i kary był ukazywany w epokach literackich tak samo?

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja, przemyślana - poprawne wnioski, dobrze dobrana bibliografia.

Gratis: Ebook - Jak napisać prezentację maturalną z języka polskiego - o wartości 11 zł
49 zł
 

Wina i kara jako motyw przewodni literatury antycznej. Omów jego kontynuacje w wybranych utworach późniejszych epok

Ocena:
19/20
Teza: Starożytne realizacje motywu winy i kary oraz ich kontynuacje w epokach późniejszych.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca bogata w treści, odpowiada tematowi i tezie.

Gratis: Ebook - Jak napisać prezentację maturalną z języka polskiego - o wartości 11 zł
49 zł
 

Motywy i wątki charakterystyczne dla kryminału w literaturze popularnej i pięknej. Przedstaw na wybranych przykładach

Ocena:
18/20
Teza: Motywy kryminalne zarówno w literaturze popularnej, jak i wysokiej, pozostają niezmienne przez wiele lat.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca w oryginalny sposób ukazuje motyw zbrodni oraz jej konsekwencji. Porównanie i wnioski poprawne. Drobne usterki językowe.

Gratis: Ebook - Jak napisać prezentację maturalną z języka polskiego - o wartości 11 zł
39 zł
 

Oskarżeni przed sądem w literaturze. Przedstaw zagadnienie na podstawie wybranych lektur

Ocena:
18/20
Teza: Oskarżenia, rozprawy sądowe, osądy społeczne, ferowanie wyroków w literaturze występowały już od czasów antycznych i są obecne aż do czasów współczesnych. Pojawiają się najczęściej przy motywach zbrodni, winy czy kary.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca porusza ciekawy problem postawienia w stan oskarżenia. Ciekawie przedstawione literackie sylwetki oskarżonych, dojrzały język.

Gratis: Ebook - Jak napisać prezentację maturalną z języka polskiego - o wartości 11 zł
39 zł
 

Rola motywu winy i kary. Przedstaw na przykładzie utworów literackich z rożnych epok.

Ocena:
18/20
Teza: Topos winy i kary od dawna obecny jest w literaturze, której cel to nie tylko opis, lecz również ocena tego zagadnienia. Interesowało się tym wielu wybitnych twórców, których głównym zamierzeniem było pokazanie, iż nieodłącznym elementem winy jest właśnie

Ocena opisowa nauczyciela: Praca ciekawa, w pełni ukazuje temat, opierając argumenty na poprawnie dobranej literaturze.

Gratis: Ebook - Jak napisać prezentację maturalną z języka polskiego - o wartości 11 zł
39 zł