Pogotowie maturalne: Motywy literackie - Motyw marzyciela/idealisty


Motyw marzyciela/idealisty - opracowaniaOutsiderzy, odmieńcy, indywidualiści jako bohaterowie literaccy. Rozwiń temat na wybranych przykładach

Ocena:
20/20
Teza: Losy niezwykłych postaci literackich, które wyróżniały się na tle innych bohaterów.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca przemyślana, w pełni uzasadniona została teza.

Idealiści i marzyciele w literaturze polskiej. Przedstaw i scharakteryzuj sposoby kreowania takich bohaterów w utworach z różnych epok

Ocena:
20/20
Teza: Przedstawienie i scharakteryzowanie sposobów kreowania idealistów i marzycieli w literaturze polskiej.

Ocena opisowa nauczyciela: Dojrzała praca, konsekwentnie realizująca temat.

Inny, obcy, odmieniec. Scharakteryzuj wybrane postacie literackie z różnych epok

Ocena:
20/20
Teza: Sylwetki wyjątkowych i inspirujących, choć niezrozumianych przez otoczenie odmieńców.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca ciekawa, przemyślana, traktująca problem szeroko.

Marzyciele i ich dramaty niespełnione. Omów problem na podstawie wybranych utworów literackich.

Ocena:
20/20
Teza: Każdy człowiek ma w sobie jakąś część marzyciela, każdy czegoś pragnie, do czegoś dąży, lecz nie każdy do końca wie, jakie konsekwencje przyniesie poświęcenie dla realizacji marzeń.

Ocena opisowa nauczyciela: Poprawny dobór postaci. Dobrze dobrane argumenty realizujące temat.

Społecznik a indywidualista. Wykaż różnice na podstawie wybranych lektur

Ocena:
20/20
Teza: Podstawowe różnice, które dzielą postawy społecznikowskie i indywidualistyczne.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca w pełni realizuje temat pokazując złożoność problemu.

Literackie portrety idealistów. Przedstaw na wybranych utworach z literatury polskiej

Ocena:
19/20
Teza: Z donkiszoterią spotykamy się zarówno w życiu jak i w literaturze. W niektórych epokach literackich, w których ważne były marzenia, działanie, walka, zyskały one szczególną popularność.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca w ciekawy sposób, odnosząc się do postaci Don Kichota, opisuje polskich idealistów. Poprawny konspekt.

Motyw Ikara w literaturze i sztuce. Przedstaw na wybranych przykładach

Ocena:
19/20
Teza: Mimo upływu tysiącleci motyw ikaryjski nie stracił na znaczeniu, wciąż wielu artystów stara się interpretować go na swój własny sposób.

Ocena opisowa nauczyciela: Rozległa literatura przedmiotu i podmiotu. Skrótowy plan. Ciekawa, dynamiczna praca. Drobne potknięcia językowe.

Czy wierność ideałom jest w ogóle możliwa? Odpowiedz na pytanie, wykorzystując moralne dylematy bohaterów literackich

Ocena:
19/20
Teza: Próba odpowiedzi na pytanie – czy idealizm jest możliwy.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca konkretna i na temat. W pełni odpowiada na pytanie zawarte w tezie.

Idealiści i marzyciele - sposoby ich kreacji w literaturze polskiej różnych epok

Ocena:
18/20
Teza: W różnych epokach techniki i sposoby kreowania bohaterów były do siebie podobne.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca przeciętna. Zawiera opracowanie dobrze dobranych literackich przykładów.

Marzenia a rzeczywistość. Przedstaw zagadnienie na przykładzie wybranych przykładów literackich

Ocena:
18/20
Teza: Marzenia i rzeczywistość to dwie strefy trudne do pogodzenia.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca odwołuje się do toposu Ikara. Zarówno teza, jak i argumenty skonstruowane zostały poprawnie.