Pogotowie maturalne: Motywy literackie - Motyw małżeństwa


Motyw małżeństwa - opracowaniaPrzedstaw, scharakteryzuj i oceń różne portrety małżeństw ukazane w literaturze

Ocena:
20/20
Teza: Istnieje duża różnorodność konstruowania portretów małżeństw i ich roli w utworach literackich.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca przejrzysta, zawiera bogatą bibliografię, dzięki czemu ukazana zostaje różnorodność związków małżeńskich. Autorka odwołuje się do kilku epok. Sprawny literacki język.

Obrazy małżeństw i rodzin w literaturze. Omów różnorodne ujęcia motywu na podstawie wybranych tekstów literackich trzech epok.

Ocena:
20/20
Teza: Podobieństwa i różnice w ujęciu motywu małżeństwa i rodziny w trzech epokach literackich.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca szczegółowo opisuje relacje rodzinne i wzory małżeństw w trzech epokach literackich. Poprawny styl wypowiedzi.

Literackie i filmowe małżeństwa. Omów motyw, porównując przykłady negatywne i pozytywne

Ocena:
20/20
Teza: a)Literatura i film często korzystają z motywu małżeństwa pokazując bądź zgodne pary, darzące się szacunkiem i miłością, bądź małżeńskie piekła.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca na wielu przykładach pokazuje jakie może być małżeństwo. Bogata literatura, ciekawe wnioski.

Zaprezentuj różne sposoby ujęcia motywu żony. Przedstaw funkcjonowanie tego motywu, odwołując się do wybranych przykładów literackich

Ocena:
20/20
Teza: Wizerunki niezwykłych literackich żon na przestrzeni wieków.

Ocena opisowa nauczyciela: Spójna, w pełni poprawna prezentacja maturalna.

Małżeńskie dramaty w wybranych utworach literackich. Przedstaw i omów problem na wybranych przykładach

Ocena:
20/20
Teza: Przedstawienie małżeńskich dramatów w wybranych utworach literackich.

Ocena opisowa nauczyciela: Ciekawe lektury z różnych epok literackich. Poprawna konstrukcja pracy.

Wybrane pary małżeńskie w literaturze. Oceń, jak wzajemnie małżonkowie oddziałują na swoje postawy i psychikę

Ocena:
20/20
Teza: Bogaty wachlarz wzajemnych małżeńskich relacji w literaturze.

Ocena opisowa nauczyciela: Ciekawa praca, dobrze dodane przykłady.

Motyw nieudanych małżeństw w literaturze. Rozwiń problem na wybranych przykładach

Ocena:
19/20
Teza: Na przestrzeni kolejnych epok literackich małżeństwo było realizowane zgodnie z panującym światopoglądem.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca wnikliwa i przemyślana. Bogata bibliografia.

Motyw żony w literaturze. Omów na wybranych przykładach

Ocena:
19/20
Teza: Kreacje żon w literaturze są niejednoznaczne - niektóre podtrzymują archetypy, natomiast inne łamią społeczne stereotypy.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca przemyślana i przejrzysta. Bogata treść i bibliografia.

Portrety małżeństw w literaturze. Przedstaw na podstawie dowolnie wybranych lektur

Ocena:
19/20
Teza: Choć dawne małżeństwa różnią się od współczesnych, literatura przedstawia ponadczasowe problemy w związkach.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca obszernie wyczerpuje temat. Poprawna bibliografia i plan, żywy język wypowiedzi.

Literackie portrety małżeństw. Scharakteryzuj na wybranych przykładach

Ocena:
19/20
Teza: Związki małżeńskie pomiędzy mężczyzną a kobietą w literaturze różnych epok.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca w zwięzły sposób ilustruje różne modele małżeństwa na przestrzeni historii literatury. Dojrzałe własne przemyślenia.

Wizerunki małżeństw w literaturze. Omów temat na podstawie trzech wybranych lektur

Ocena:
18/20
Teza: Większość dzieł literackich ukazuje obrazy nieszczęśliwych małżeństw.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca poprawna. Właściwie realizuje temat.

Motyw małżeństwa w literaturze. Przedstaw na wybranych przykładach

Ocena:
17/20
Teza: Literackie wizerunki miłości przekonują, że bardzo trudno stworzyć szczęśliwy związek oraz że każdy musi radzić sobie sam z problemami, bo „żyjemy, jak śnimy - samotnie”.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca przedstawia motyw na ciekawych przykładach. Występują drobne usterki językowe. Należy dopracować styl wypowiedzi.