Pogotowie maturalne: Motywy literackie - Motyw Żyda


Motyw Żyda - opracowaniaHolocaust w literaturze i na wielkim ekranie

Ocena:
20/20
Teza: Niezależnie od sposobu prezentacji tematu Holocaustu, odbiorca jest w stanie zrozumieć tragizm sytuacji oraz inny wymiar moralności.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca dojrzała, przemyślana. Ciekawa kompozycja i wybór literatury oraz filmowych obrazów.

Kreacje postaci Żydów w literaturze i filmie. Omów, odwołując się do wybranych tekstów literackich

Ocena:
20/20
Teza: Historia doświadczyła boleśnie naród żydowski. Obraz Żyda w literaturze i filmie ulegał licznym transformacjom.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca bardzo dobra. Autor dosyć wnikliwie przeanalizował wizerunki Żydów w literaturze. Niebanalne przykłady. Pracę wyróżnia poprawny język i styl wypowiedzi.

Literackie portrety Żydów. Wskaż podobieństwa i różnice w sposobie kreowania tych bohaterów, odwołując się do wybranych przykładów

Ocena:
20/20
Teza: Wielkie wydarzenia historyczne odmieniały stosunek Polaków do Żydów, a przez to ich obraz w literaturze.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja bardzo dobra, bogata bibliografia. Dojrzały język, ciekawe ujęcie. Brawo!

Polacy wobec Żydów. Omów zagadnienie na podstawie utworów literackich z różnych epok

Ocena:
20/20
Teza: Literatura nie szczędzi przykrych przykładów ksenofobii Polaków wobec Żydów. Czy jesteśmy antysemitami?

Ocena opisowa nauczyciela: Praca bardzo dojrzała. Konstrukcja prezentacji przemyślana. Swobodnie prowadzona argumentacja, ciekawe wnioski. Szczegółowy plan pracy.

Różnorodne sposoby prezentacji Żydów w literaturze różnych epok

Ocena:
20/20
Teza: W literaturze odnajdziemy zarówno pozytywne, jaki i negatywne kreacje bohaterów pochodzenia żydowskiego

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja przekrojowa. Autor doskonale zrealizował postawione założenia. Poprawny styl wypowiedzi.

Sylwetki Żydów w literaturze polskiej. Omów zagadnienie na dowolnie wybranych przykładach dzieł literackich

Ocena:
20/20
Teza: Obraz Żydów na kartach polskiej literatury zmieniał się, postrzegano ich jako obcych, patriotów, ofiary i bojowników.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca bardzo spójna i konkretna. Prawidłowa i konsekwentna kompozycja.

Wzajemne relacje Polaków oraz Żydów w XIX i XX wieku

Ocena:
20/20
Teza: Relacje polsko – żydowskie i w rzeczywistości i literaturze miały różny charakter: przyjazny i wrogi.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca przemyślana i bogata w przykłady. Świadczy o erudycji piszącego.

Portret Żyda w literaturze polskiej. Określ rolę tego motywu w wybranych utworach

Ocena:
20/20
Teza: Portret typowego Żyda w literaturze i rzeczywistości funkcjonuje w oparciu o stereotypy.

Ocena opisowa nauczyciela: Bardzo dokładnie przemyślana i przeprowadzona praca. Zawiera ciekawe, nieszablonowe przykłady oraz dojrzałą osobistą refleksję.

Przeanalizuj sposoby kreacji postaci Żydów w literaturze polskiej XX wieku

Ocena:
20/20
Teza: Temat zagłady ludności aryjskiej często pojawia się w powojennej polskiej prozie.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca w pełni realizuje temat i tezę, ukazując zarówno indywidualne jak i zbiorowe portrety Żydów w literaturze polskiej.

Literacki obraz getta i Holocaustu. Przedstaw w wybranych utworach

Ocena:
19/20
Teza: Osoby, które przeżyły pobyt w getcie, nigdy o tym nie zapomną. Doświadczenie to towarzyszy im już do końca życia.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca poprawna. Ukazane są zarówno losy osób, które zginęły w getcie, jak i te, które przeżyły wojenne piekło.

Jak przedstawiciele narodu żydowskiego byli postrzegani w literaturze polskiej? Przedstaw, odwołując się do wybranych przykładów

Ocena:
19/20
Teza: Naród żydowski od wieków koegzystował z narodem polskim. Relacje, nieraz trudne odzwierciedla literatura różnych epok.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca przemyślana, czytelna i zwięzła.

Zaprezentuj różne wizerunki Żydów przedstawione w literaturze. Omów na wybranych przykładach podobieństwa i różnice w kreowaniu tych bohaterów

Ocena:
19/20
Teza: Portrety Żydów w literaturze zmieniały się tak samo, jak sami Żydzi i sytuacja społeczno-gospodarcza w jakiej przyszło im żyć

Ocena opisowa nauczyciela: Praca pozytywnie zaskakuje. Dobra konstrukcja prezentacji, ciekawe ujęcie tematu, celne cytaty.

Tolerancja wobec Żydów w literaturze polskiej. Przedstaw, prezentując utwory z różnych epok literackich

Ocena:
19/20
Teza: Artyści różnych epok literackich nie mogli przejść koło mniejszości żydowskiej obojętnie.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca przemyślana i dojrzała. Zawiera indywidualne wnioski. Poprawny konspekt prezentacji.

Żydzi w literaturze i filmie XX wieku. Przedstaw na dowolnie wybranych przykładach

Ocena:
19/20
Teza: W literaturze i filmie XX wieku głównym zagadnieniem związanym z narodem żydowskim jest Holokaust.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca w pełni realizuje temat. Poprawna bibliografia i plan wypowiedzi.

Literackie portrety Żydów. Przedstaw temat, analizując wybrane utwory literackie

Ocena:
19/20
Teza: Literatura zarejestrowała różne wizerunki Żyda.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca ukazuje różnorodność postaci Żydów. Odwołuje się do licznych polskich utworów.

Polacy a mniejszości narodowe i ich wzajemny stosunek w świetle wybranych utworów literackich

Ocena:
19/20
Teza: Literatura, opisująca wszelkie problemy społeczne, nie była obojętna wobec mniejszości narodowych.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca zwięzła, wykorzystująca trzy lektury z kanonu podstawowego. Przemyślane rozpoczęcie, właściwe wnioski.

Różne sposoby kreowania wizerunku Żyda w literaturze. Omów temat, analizując wybrane przykłady utworów literackich

Ocena:
17/20
Teza: Literatura odzwierciedla różne spojrzenia na naród żydowski.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja dobra. Autor wykazał się szeroką znajomością tematu. Na szczególną uwagę zasługują wnioski pracy.

Wizerunek Żyda w literaturze polskiej. Omów i porównaj wybranie przykłady

Ocena:
17/20
Teza: Stosunek Polaków do Żydów zmieniał się w zależności od sytuacji społeczno - politycznej. Znajduje to odzwierciedlenie w literaturze.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja dobra. Temat potraktowany przekrojowo. Dopracowania wymaga język wypowiedzi.

Motyw Żyda w literaturze. Omów zagadnienie na wybranych przykładach z literatury polskiej

Ocena:
17/20
Teza: Literackie obrazy Żydów w literaturze odzwierciedlają trudne losy narodu żydowskiego w historii.

Ocena opisowa nauczyciela: Analizie poddany został trudny temat. Wybrane obrazy Żydów w literaturze wydają się być najbardziej charakterystyczne. Praca wymaga jednak drobnych poprawek.

Zaprezentuj wizerunek Żyda ukazany w literaturze XIX i XX wieku. Omów funkcjonowanie motywu w wybranych utworach literackich

Ocena:
17/20
Teza: Od asymilacji do ksenofobii. Literatura prezentuje tragiczne losy narodu żydowskiego w historii świata

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja poprawna. Na uwagę zasługują celnie dobrane cytaty. Ocenę zaniża lekka niespójność pracy