Pogotowie maturalne: Motywy literackie - Dramat


Dramat - opracowaniaPolski dramat romantyczny i jego sceniczne realizacje. Przedstaw na wybranych przykładach

Ocena:
20/20
Teza: „Teatr to najlepsze miejsce dla sztuk romantycznych”.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca zwięzła, nieprzegadana. W pełni realizuje założenia tematu.

Dramat antyczny, dramat szekspirowski, dramat romantyczny. Przedstaw cechy gatunkowe odwołując się do znanych Ci utworów

Ocena:
20/20
Teza: Wraz z rozwojem kultury i literatury pojawiały się nowe rodzaje dramatu.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca przejrzysta i przemyślana. Kolejne rodzaje dramatu w pełni scharakteryzowane. Bogata bibliografia.

Różne sposoby kreowania bohatera tragicznego w dramacie. Omów, odwołując się do wybranych utworów literackich

Ocena:
20/20
Teza: Literatura często ukazuje bohaterów ponoszących klęskę.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca w poprawny sposób realizuje temat.

Moje spotkanie z dramatem antycznym, romantycznym i współczesnym. Omów na wybranych przykładach

Ocena:
20/20
Teza: Od starożytnosci do współczesności zmieniała się zarówno tematyka, jak i forma szuk dramatycznych.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca szczegółowo analizuje różnice miedzy dramatami w poszczególnych okrecach, odnosząc się do konkretnych przykładów.

Ewolucja dramatu. Omów przemiany w obrębie gatunku na wybranych przykładach tekstów literackich

Ocena:
20/20
Teza: Dramat ulegał ciągłym przemianom na przestrzeni wieków. Wpływ na to miały między innymi przemiany w życiu społecznym i politycznym.

Ocena opisowa nauczyciela: Bardzo klarowna i wyczerpująca temat prezentacja, która ukazuję przemianę dramatu od antyku po czasy współczesne.

Komedia w literaturze polskiej, jej podstawowe funkcje i najwybitniejsze osiągnięcia. Omów na przykładach.

Ocena:
20/20
Teza: Omówienie, na podstawie kilku pozycji z polskiej literatury różnych epok, podstawowych funkcji i najwybitniejszych osiągnięć komedii.

Ocena opisowa nauczyciela: Ciekawa praca przedstawiająca specyfikę polskiej komedii oraz charakteryzująca różne jej odmiany.

Dzieła Adama Mickiewicza i ich teatralne oraz filmowe adaptacje. Porównaj adaptacje z ich literackimi pierwowzorami

Ocena:
20/20
Teza: Ścisłe powiązanie przystosowania utworu do innych środków wyrazu jako swoista interpretacja tekstu i powstanie nowego utworu.

Ocena opisowa nauczyciela: Ciekawa i klarowna prezentacja łącząca analizę różnych tekstów kulturowych.

Tragedia, jako gatunek literacki. Przedstaw jak się zmieniała na wybranych przykładach

Ocena:
17/20
Teza: Teatr od swych początków do dziś przeszedł dużą ewolucję.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca przekrojowa. Wspomina o wszystkich najważniejszych etapach rozwoju teatru i tragedii.