Pogotowie maturalne: Motywy literackie - Motywy fantastyczne


Motywy fantastyczne - opracowaniaPrzedstaw światy fantastyczne w wybranych utworach z dziedziny literatury i filmu

Ocena:
20/20
Teza: Fantastyka jest jedną z metod opisywania świata.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca bardzo wnikliwa i szczegółowa, świadczy o zaangażowaniu autora i znajomości omawianej materii.

Światy baśniowe w literaturze i filmie. Omów na dowolnie wybranych przykładach

Ocena:
20/20
Teza: Motywy baśniowe pełnią wielorakie funkcje w utworach różnych rodzajów i gatunków.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca przedstawia motywy baśniowe występujące w dziełach dawnych i współczesnych. Bogata bibliografia, Płynny, dojrzały język wypowiedzi.

Istoty magiczne i ich rola w utworach literackich. Dokonaj analizy zgromadzonego materiału

Ocena:
20/20
Teza: Przedstawienie wybranych istot magicznych oraz określenie ich funkcji w utworach literackich.

Ocena opisowa nauczyciela: Bardzo szczegółowa praca charakteryzująca wiele fantastycznych postaci. Ciekawa prezentacja multimedialna.

Mitologiczne, historyczne i popkulturowe odniesienia w literaturze fantasy

Ocena:
20/20
Teza: W literaturze fantasy istnieje wiele różnych odniesień mitologicznych, historycznych i popkulturowych.

Ocena opisowa nauczyciela: Świetna prezentacja pokazująca jak wiele wątków i motywów wykorzystuje literatura fantastyczna.

Omów funkcje świata fantastycznego, analizując wybrane utwory literackie

Ocena:
20/20
Teza: Poszczególne opisy odwołujące się do świata fantastyki przywoływała i utrwalała literatura, przypisując im bardzo różnorodne funkcje.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja ciekawa, w pełni oddająca różnorodność fantastycznych światów i bogactwo funkcji jakie pełnią.

Przestrzenie nierealne, fantastyczne, zaświaty w literaturze. Omów rolę i sposób ich przedstawienia na podstawie wybranych tekstów

Ocena:
20/20
Teza: Prawdopodobieństwo istnienia fantastycznych przestrzeni stanowi odwieczną inspirację twórców każdej epoki.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja odwołuje się do trzech klasycznych przykładów literackich całościowo ukazując przestrzenie pozaziemskie i ich role w literaturze.

Fantastyka w literaturze romantycznej. Przedstaw elementy fantastyczne i pełnioną przez nie rolę na wybranych przykładach

Ocena:
19/20
Teza: Romantycy wprowadzili do swoich utworów świat irracjonalny, któremu przypisywali wiele różnych ról.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca wnikliwie, na wielu przykładach ilustruje opisywane zagadnienie.

Postacie fantastyczne i ich funkcje w wybranych utworach. Przedstaw na wybranych przykładach

Ocena:
19/20
Teza: Podstawową rolą wprowadzenia istot fantastycznych do dzieł jest urozmaicenie i wzbogacenie fabuły.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca wnikliwie analizuje zagadnienie występowania fantastycznych istot. Widać zaangażowanie autora. Drobne usterki językowe.

Ewolucja powieści science-fiction. Przedstaw na wybranych przykładach

Ocena:
19/20
Teza: Ewolucja powieści science-fiction przebiegała od powieści przygodowej do utworów poruszających zagadnienia filozoficzne i etyczne.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca przemyślana i dojrzała. Wnikliwie analizuje opisywane zagadnienie. Poprawny język wypowiedzi.

Przedstaw różnorodne sposoby kreowania świata magii i fantastyki

Ocena:
19/20
Teza: Fantasy to gatunek literacki, który wykorzystuje magię i inne moce nadnaturalne jako pierwszorzędny element akcji tematu przewodniego i/lub scenerii.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca poprawna. Właściwa bibliografia, ciekawie poprowadzony wątek.

Fikcja i realizm w twórczości J.R.R. Tolkiena. Przeanalizuj na wybranych przykładach

Ocena:
19/20
Teza: Twórczość J.R.R. Tolkiena jako arcydzieło wyobraźni, skarbnica fikcyjnych obrazów i ostoja prawdziwych wartości.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca nietuzinkowa. Dobrze ukazane przykłady z twórczości. Bogata literatura przedmiotu.

Wizja przyszłości w różnych tekstach kultury. Przedstaw temat, analizując wybrane utwory

Ocena:
19/20
Teza: Współcześni twórcy futurystyczni przedstawiają przyszłość jako czas upadku człowieka i jego próby ucieczki od rzeczywistości.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca oryginalna, świadczy o własnym myśleniu autora. Ciekawa bibliografia i treść.

Motywy baśniowe w literaturze różnych epok. Przedstaw na wybranych przykładach

Ocena:
19/20
Teza: Motywy baśniowe i magiczne pogłębiają wymowę utworu i sprzyjają zwielokrotnieniu sposobów jego interpretacji.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca napisana poprawnym językiem. Ciekawe przykłady i ich interpretacja.

Science fiction a fantasy. Odwołując się do wybranych przykładów literatury fantastycznej, przedstaw podobieństwa i różnice w kreacji świata w obu odmianach gatunkowych

Ocena:
19/20
Teza: Zarówno science-fiction, jak i fantasy, otwierają przed czytelnikiem zupełnie nowe i niewyobrażalne światy.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca na celowo wybranych lekturach analizuje temat. Poprawna konstrukcja, ciekawe wnioski.

Wskaż obecność mitu i fantastyki w kreowaniu świata przedstawionego w powieściach fantasy

Ocena:
19/20
Teza: Podstawą budowania świata przedstawionego w utworach fantasy są fantastyka i mity.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca w sposób ciekawy ukazuje związek mitologii z literaturą fantasy. Należy docenić własne myślenie autora.

Zjawy, duchy, sny i wizje. Analizując wybrane utwory literackie, omów funkcje, jakie pełnią one w tekstach

Ocena:
19/20
Teza: Zjawy, duchy, sny i wizje pełniły w literaturze bardzo wiele funkcji - w zależności od formy i przekazu treści.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca zwięzła, oparta na powszechnie znanych utworach.

Konwencja fantasy i science fiction w wybranych utworach literackich. Scharakteryzuj i oceń popularność tego gatunku

Ocena:
19/20
Teza: Choć literatura fantasy i science-fiction zaliczana jest najczęściej do literatury popularnej, jednak niektóre z utworów napisanych w tych gatunkach na stałe weszły do kanonu światowej literatury.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca w skrócie przedstawia założenia wybranych gatunków fantastycznych. Można bardziej rozbudować realizację gatunku na wskazanych w bibliografii przykładach.

Świat pozazmysłowy, irracjonalny, metafizyka w literaturze i filmie. Przedstaw na wybranych przykładach

Ocena:
18/20
Teza: Poprzez pokazywanie bohaterów literackich i filmowych stykających się z ponadzmysłowym, nierealnym światem autorzy starają się pokazać bogactwo nastrojów, doznań i wewnętrznych przeżyć ludzkiej psychiki.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca w ciekawy sposób realizuje temat. Pokazuje różne wymiary nierealnego świata. Interesujące wnioski. Rozbudowany plan ramowy.

Baśniowe i średniowieczne motywy w literaturze fantasy. Omów, opierając się na wybranych dziełach

Ocena:
18/20
Teza: Motywy powiązane z epoką średniowiecza oraz zaczerpnięte z baśni są jednymi z wielu różnych motywów pojawiających się w literaturze fantasy.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca poprawna, widać inwencję autora. Dobry styl wypowiedzi.

Mity i legendy wykorzystywane we współczesnych utworach fantasy. Omów na wybranych przykładach

Ocena:
17/20
Teza: Książki fantasy wiele czerpią z dawnych legend oraz z mitów różnych kultur.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca zwięzła. Prawidłowo realizuje temat. Liczne przykłady z literatury spoza kanonu.

Wizje fantastycznego świata w mitologii oraz utworach współczesnych

Ocena:
17/20
Teza: Literatura fantasy czy mitologia z założenia kreuje inne światy, jednak ma w tym różne cele.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca poprawna. W ciekawy sposób opisuje świat mitów i świat fantasy. Drobne usterki gramatyczne.