Pogotowie maturalne: Motywy literackie - Motyw piękna


Motyw piękna - opracowaniaSposób przedstawiania kobiecego piękna w różnych epokach. Porównaj na wybranych przykładach

Ocena:
20/20
Teza: Sposoby przedstawiania kobiecego piękna są różnorodne. W dużej mierze zależy to od poglądów ludzi danej epoki.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca bogata w przykłady z literatury i sztuki. Przemyślana i dojrzała.

W poszukiwaniu piękna. Zaprezentuj różne koncepcje piękna i brzydoty w literaturze, filozofii i sztuce

Ocena:
20/20
Teza: Koncepcja piękna jako wynik ścierania się prądów i filozofii danej epoki.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca wykracza poza poziom szkolny. Dojrzały język, przemyślana konstrukcja prezentacji, ciekawe wnioski.

Piękno i brzydota jako kategoria estetyczna. Omów opierając się na utworach literackich i innych dziełach sztuki

Ocena:
20/20
Teza: Odbiór piękna i brzydoty jest różny dla każdego człowieka i jest uzależniony od jego wrażliwości.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja bardzo dobra. Autor wnikliwie analizuje temat, przytaczając liczne przykłady z literatury i sztuki. Na szczególną uwagę zasługują wnioski pracy.

Klasyczny i romantyczny kanon piękna. Przeprowadź analizę porównawczą celowo dobranych dzieł literackich i plastycznych

Ocena:
20/20
Teza: Jednym z najbardziej wyrazistych jest podział na klasyczny – odwołujący się do antyku i romantyczny kanon piękna.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca dojrzała, świadczy o samodzielnym myśleniu. Ciekawe założenia i wnioski.

Afrodyta - Wenus. Motyw mitycznej bogini piękności w literaturze i sztuce

Ocena:
20/20
Teza: Kult Afrodyty - Wenus przetrwał stulecia, o czym świadczą liczne dzieła sztuki i literatury.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca zgrabnie napisana, oparta na ciekawych przykładach.

Uwielbiana, pożądana, znienawidzona. Porównaj różne wizerunki kobiet ukazane w literaturze różnych epok.

Ocena:
20/20
Teza: Literatura polska i światowa na przełomie wieków stworzyła wiele ponadczasowych kreacji kobiecych, których postaci budziły zachwyt, pożądanie, miłość lub nienawiść.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca w pełni realizuje temat.

Spojrzenie na piękno ludzkiego ciała. Omów koncepcje piękna ludzkiego ciała w kulturze różnych epok

Ocena:
19/20
Teza: Ludzkie ciało, to fascynujący temat dla twórców. Kultura wytwarza różne modele piękna, które są zależne od nastrojów danej epoki

Ocena opisowa nauczyciela: Indywidualne podejście do tematu, ciekawa konstrukcja prezentacji. Autor zestawił ze sobą skrajnie różne koncepcje piękna ludzkiego ciała.

Na podstawie wybranych przykładów z literatury i innych dziedzin sztuki przedstaw różne sposoby pojmowania piękna w wybranej epoce

Ocena:
19/20
Teza: Średniowieczny kanon piękna oparty jest na harmonii.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja bardzo dobra. Autor w sposób syntetyczny przedstawia motyw piękna w średniowieczu. Na uwagę zasługuje dobór podkreślających tezę cytatów.

Różne koncepcje kobiecego piękna w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach

Ocena:
19/20
Teza: Od starożytności aż do czasów współczesnych obraz kobiety zmieniał się i przekształcał wraz z panującymi w danej epoce wyobrażeniami i inspiracjami.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca odwołuje się do licznych lektur i dziel sztuki. Sprawny język, bogata prezentacja.

Piękno i brzydota - omów dwa sposoby widzenia świata w literaturze na przestrzeni wieków

Ocena:
19/20
Teza: Piękno i brzydota stanowią dwa przeciwstawne kanony, mogą odnosić się do podobnych aspektów.

Ocena opisowa nauczyciela: W pełni kompletna praca. Harmonijna kompozycja, ciekawe przemyślenia, bogata literatura przedmiotowa.

Koncepcja piękna w literaturze i malarstwie różnych epok. Omów na dowolnie wybranych przykładach.

Ocena:
18/20
Teza: Każda epoka kształtuje swoje kanony piękna. Twórcy, łamiąc schematy, wyznaczają nowe definicje piękna

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja dobra. Autorka zestawia ze sobą różne koncepcje piękna w literaturze i sztuce. Poprawny język i styl wypowiedzi.

Motyw piękna w literaturze i sztuce różnych epok. Omów na podstawie wybranych dzieł kultury

Ocena:
18/20
Teza: Filozofia epoki jako źródło definicji piękna w danym okresie

Ocena opisowa nauczyciela: Praca dobra. Autorka skutecznie broni tezy. Styl i język wypowiedzi poprawny.

Kanon piękna w wybranych epokach - przedstaw źródła i sposoby jego obrazowania na podstawie analizy utworów literackich i z innych dziedzin sztuki

Ocena:
17/20
Teza: Koncepcje piękna zmieniają się w zależności od epoki.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja poprawna. Ciekawa bibliografia, śmiałe wnioski. Język wypowiedzi wymaga dopracowania.