Pogotowie maturalne: Motywy literackie - Motywy mitologiczne


Motywy mitologiczne - opracowaniaMotyw narcyza w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach

Ocena:
20/20
Teza: Na podstawie utworów wspominających postać Narcyza, można stwierdzić, że każdy malarz czy pisarz widzi w odbiciu tej mitologicznej postaci kogoś innego.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca uporządkowana i przejrzysta. Dobrze dobrane przykłady literackie i malarskie. Poprawny język.

Mitologiczne toposy w literaturze. Zanalizuj ich funkcjonowanie na wybranych przykładach.

Ocena:
20/20
Teza: Mitologia jest częścią fundamentu cywilizacji i kultury europejskiej.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca przemyślana. Temat zrealizowany jest w oparciu o topos ikaryjski, prometejski i związany z postacią Narcyza. Bogata bibliografia.

Bohaterowie mitologiczni, jako symbole wartości cenionych i propagandowych w różnych epokach. Scharakteryzuj, analizując wybrane przykłady literackie

Ocena:
20/20
Teza: W mitologii nie zabrakło ideałów dobra, moralności, prawości czy wierności, do których odwoływano się w kolejnych stuleciach.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca w pełni wyczerpuje temat.

Kultura antyczna źródłem inspiracji literatury i sztuki różnych epok

Ocena:
20/20
Teza: Wpływ starożytności na późniejszych twórców jest nieprzerwany.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca przemyślana, kompozycja czytelna, ciekawe rozważania i wnioski.

Mity jako źródło inspiracji artystycznej. Omów funkcje motywów zaczerpniętych z mitologii w wybranych tekstach literatury polskiej

Ocena:
20/20
Teza: Omówienie funkcji motywów zaczerpniętych z mitologii w wybranych tekstach literatury polskiej.

Ocena opisowa nauczyciela: Bogata prezentacja multimedialna. Temat potraktowany przekrojowo i wieloaspektowo.

Motyw Ikara w literaturze i sztuce. Przedstaw na wybranych przykładach

Ocena:
19/20
Teza: Mimo upływu tysiącleci motyw ikaryjski nie stracił na znaczeniu, wciąż wielu artystów stara się interpretować go na swój własny sposób.

Ocena opisowa nauczyciela: Rozległa literatura przedmiotu i podmiotu. Skrótowy plan. Ciekawa, dynamiczna praca. Drobne potknięcia językowe.

Motywy antyczne w literaturze. Przedstaw na wybranych przykładach z późniejszych epok

Ocena:
19/20
Teza: Mówiąc o inspiracjach antycznych należy pamiętać, że mają one różnorodny charakter. Mogą to być z jednej strony zwyczajne powtórzenia motywów klasycznych, bądź też reinterpretacje przynoszące zasadniczą zmianę sensu w stosunku do pierwo

Ocena opisowa nauczyciela: Praca zawiera bogatą bibliografię. Teza została w poprawny sposób uargumentowana.

Przedstaw różne sposoby ukazywania prometejskiej postawy w literaturze różnych epok

Ocena:
19/20
Teza: W literaturze występują nie tylko różnorodne ujęcia postawy prometejskiej, ale także różne sposoby jej funkcjonowania.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca przejrzysta. Teza poprawnie uargumentowana. Dobry język i styl wypowiedzi.

Mity greckie jako źródło inspiracji artystów epoki renesansu. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach literackich i plastycznych

Ocena:
19/20
Teza: Grecka mitologia w literaturze i sztuce renesansu.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca realizuje temat, opierając się na twórczości Jana Kochanowskiego i dwóch przedstawicieli malarstwa renesansowego.

Postacie mitologiczne i biblijne jako symbole wartości uniwersalnych. Omów zagadnienie na wybranych przykładach

Ocena:
19/20
Teza: Postacie mitologiczne i biblijne reprezentują najbardziej uniwersalne wartości, czytelne także w dzisiejszych czasach.

Ocena opisowa nauczyciela: Poprawna prezentacja.

Motyw Prometeusza na wybranych przykładach literackich

Ocena:
18/20
Teza: Mit o Prometeuszu ma charakter uniwersalny, ponieważ nakreśla najistotniejsze dążenia człowieka i dlatego właśnie stał się źródłem licznych inspiracji literackich.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca poprawna. Trafnie dobrana literatura. Drobne niedociągnięcia językowe.

Motyw tyrtejski w literaturze. Przedstaw na wybranych przykładach.

Ocena:
18/20
Teza: Poezja tyrtejska, ze względu na szczególną historię znalazła szczególne zainteresowanie w Polsce.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca poprawna, rozbudowana treść. Można poprawić styl wypowiedzi.

Motyw stworzenia świata w literaturze i sztuce. Przedstaw na przykładzie wybranych utworów

Ocena:
18/20
Teza: Kosmogoniczne wyobrażenie służyło ludziom jako wyjaśnienie pochodzenia świata i człowieka.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca opiera się głównie na starożytnych wyobrażeniach kosmogonicznych.

Ponadczasowość motywów mitologicznych i biblijnych. Odwołaj się do stwierdzenia, przytaczając wybrane przykłady

Ocena:
16/20
Teza: Mitologia i Biblia stanowią ponadczasowe fundamenty kultury europejskiej i światowej.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca poprawna, choć skrótowa. Opisuje czym jest Biblia i Mitologia, a następnie określa rolę tych dzieł.