Pogotowie maturalne: Motywy literackie - Motyw matki


Motyw matki - opracowaniaMotyw matki cierpiącej w literaturze i sztuce

Ocena:
20/20
Teza: Matka cierpiąca po stracie dziecka, to jeden z bardziej przejmujących motywów w światowej literaturze

Ocena opisowa nauczyciela: Praca wyróżniająca się. Poprawny język i styl wypowiedzi. Dobra analiza postawionego problemu, ciekawe cytaty. Brawo!

Różnorodne portrety matek w literaturze i sztuce. Omów zagadnienie w oparciu o analizę wybranych dzieł kultury

Ocena:
20/20
Teza: Topos matki realizowany jest w literaturze i sztuce w sposób różnorodny.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja bardzo dobra. Świadomy dobór literatury, barwny język.

Macierzyństwo w literaturze, malarstwie i rzeźbie

Ocena:
20/20
Teza: Macierzyństwo niejedno ma oblicze…

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja przejrzysta i konsekwentna. Widać samodzielne myślenie.

Niepokoje matek i ich źródła w literackich obrazach różnych epok. Zinterpretuj wybrane przykłady

Ocena:
20/20
Teza: Źródła niepokojów matek mają zazwyczaj jedno źródło – to miłość do swoich dzieci.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca kompletna. Właściwe postawienie problemu i wnioski.

Artystyczne ujęcie macierzyństwa w literaturze i sztuce. Omów temat na wybranych przykładach

Ocena:
20/20
Teza: Topos matki ukazany został w wielu formach. Poczynając od cierpienia z powodu rozstań z dzieckiem, rozpaczy po jego śmierci, poprzez poświęcenie swojego życia za dziecko, aż do tyrani, prześladowań, a nawet zabójstwa własnego potomstwa.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja bogata treściowo. W pełni realizuje temat

Portret matki w literaturze. Omów zagadnienie na wybranych przykładach

Ocena:
20/20
Teza: Macierzyństwo przedstawiane jest w różnych kontekstach: w kulturze spotykamy zarówno sielankowy wizerunek idealnej matki, obraz matki cierpiącej, jak i obraz matki despotki.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca w pełni realizuje temat, odpowiada tezie prezentacji.

Sposób kreowania portretu Matki Polki w literaturze romantyzmu i pozytywizmu. Opracuj temat na wybranych przykładach

Ocena:
20/20
Teza: Szlachetne wizerunki matek w romantyzmie i pozytywizmie.

Ocena opisowa nauczyciela: Ciekawa praca dotycząca różnego rodzaju rozumienia wizerunku Matki-Polki.

Kochające i oddane, zaborcze i władcze - przedstaw różne obrazy matki w wybranych tekstach literackich

Ocena:
20/20
Teza: Czy w literaturze motyw matki zawsze jest przedstawiany tak samo?

Ocena opisowa nauczyciela: Praca w pełni realizuje temat. Poprawnie dobrano przykłady literackie.

Portrety matki w literaturze i sztuce. Omów funkcjonowanie motywu, odwołując się do wybranych przykładów

Ocena:
20/20
Teza: Etos matki jest niezwykle bogaty, co pozwala na jego różnorodne wykorzystanie.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca świadczy o samodzielnym myśleniu i swobodnym poruszaniu się wśród dzieł kultury.

Obraz matki cierpiącej od średniowiecza do współczesności. Zaprezentuj motyw odwołując się do wybranych przykładów

Ocena:
20/20
Teza: Najważniejszym powodem cierpienia matki jest tragedia bądź śmierć jej dziecka.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja przekrojowa. Pokazuje motyw na tle kilku epok. Poprawna teza i wnioski.

Literackie portrety matek. Omów i porównaj wybrane kreacje

Ocena:
19/20
Teza: Literatura obrazuje różne portrety matek, zarówno tych pozytywnych jak i negatywnych.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja przeciętna. Pomysł na prezentację dobry, realizacja trochę słabsza. Na uwagę zasługuje bogata bibliografia.

Postać Matki Boskiej w różnych dziełach kultury. Omów zagadnienie na wybranych przykładach

Ocena:
19/20
Teza: Matka Boska zawsze stoi przy swoim synu. Literatura i sztuka traktuje Maryję z należytym szacunkiem.

Ocena opisowa nauczyciela: Dobry język wypowiedzi, poprawna konstrukcja pracy, teza obroniona. Dopracowania wymagają wnioski prezentacji.

Literackie portrety matki. Zaprezentuj wizerunek bohaterki na wybranych przykładach dzieł literackich

Ocena:
19/20
Teza: Obraz matki pojawiał się w literaturze, kulturze i sztuce już od zarania dziejów. Był on przedstawiany w różnych kontekstach.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca standardowa. Zawiera wszystkie wymagane elementy. Poprawny plan i bibliografia.

Matka i jej przeżycia jako temat literacki. Omów zagadnienie, wykorzystując wybrane utwory

Ocena:
19/20
Teza: W literaturze motyw matki ukazywany jest od najdawniejszych czasów.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca poprawna, aczkolwiek przeciętna. Teza i wnioski poprawnie ujęte.

Kontrastowe obrazy matki. Przedstaw na wybranych przykładach.

Ocena:
19/20
Teza: a)„Matka jest ciepłem, jest pokarmem, matka jest pełnym błogości stanem zadowolenia i bezpieczeństwa (…). Nic nie musisz zrobić aby być kochanym – miłość matki nie jest obwarowana żadnym warunkiem (…). Nie trzeba jej zdo

Ocena opisowa nauczyciela: Praca zwarta, zawierająca dostateczna ilość przykładów. Można dopracować styl wypowiedzi.

Motyw matki w literaturze. Zaprezentuj i porównaj różnorodne obrazy matek w literaturze różnych epok

Ocena:
18/20
Teza: Macierzyństwo pozostaje jedną z najważniejszych ról kobiety. Literatura prezentuje różne aspekty macierzyństwa.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja poprawna. Dobrze dobrana bibliografia, ciekawe cytaty. Warstwa językowa wymaga dopracowania.

Topos Mater Dolorosa w literaturze i sztuce. Omów zagadnienie na wybranych przykładach z różnych epok

Ocena:
18/20
Teza: Macierzyństwo wiąże się czasem z cierpieniem. Motyw Mater Dolorosa jest jednym z ważniejszych motywów w literaturze i sztuce.

Ocena opisowa nauczyciela: Realizacja tematu prawidłowa, dobór dzieł kultury zróżnicowany, ciekawe cytaty. Dopracowania wymaga zakończenie prezentacji.

Obraz matki w literaturze różnych epok. Omów zagadnienie na wybranych utworach literackich

Ocena:
17/20
Teza: W literaturze odnajdziemy różnorodne obrazy matek.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja dobra, sztampowe podejście do tematu. Autor odnalazł różnorodne portrety matek w literaturze z różnych epok literackich.

Różnorodne kreacje matek w literaturze różnych epok. Omów zagadnienie na wybranych przykładach

Ocena:
17/20
Teza: Artyści różnych epok prezentują różnorodne kreacje matek – złe i dobre, szczęśliwe i cierpiące

Ocena opisowa nauczyciela: Praca przeciętna, trochę chaotyczna. Plusem prezentacji jest dobór literatury i cytaty

Motyw madonny w literaturze i sztuce. Zaprezentuj na podstawie wybranych utworów literackich i dzieł sztuki

Ocena:
17/20
Teza: Artyści przedstawiają Matkę Boską w podobny sposób - jako matkę kochającą i cierpiącą.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja poprawna. Dosyć ciekawie dobrane pozycje bibliograficzne, dobra konstrukcja pracy. Dopracowania wymaga styl wypowiedzi.

Motyw Matki Boskiej w literaturze, malarstwie i rzeźbie. Zanalizuj wybrane przykłady

Ocena:
17/20
Teza: Matka Boża – Matka wszystkich ludzi, bliska sercu każdego człowieka, druga Mama, Opiekunka, Matka, która cierpi po utracie syna.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca przeciętna. Zawiera wszystkie niezbędne elementy. Poprawny konspekt pracy.