Pogotowie maturalne: Motywy literackie - Poeci przeklęci


Poeci przeklęci - opracowaniaBiografia kluczem do interpretacji twórczości poety. Przedstaw, odwołując się do utworów wybranego poety

Ocena:
20/20
Teza: Biografia poety Rafała Wojaczka może być kluczem do odczytania jego twórczości.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca świadczy o dobrej znajomości poruszanej materii. Teza poprawnie uargumentowana.

Biografia poety kluczem do zrozumienia jego twórczości. Omówię temat, odwołując się do utworów wybranego autora

Ocena:
20/20
Teza: Poezja Rafała Wojaczka niezwykle ściśle łączy się z jego życiem, to swoisty obraz życia poety, które potraktowane zostało przez niego jako jedna z form jego twórczości.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca przemyślana. Napisana poprawnym językiem. Bagate treści.

Poeci przeklęci czy kreatorzy własnej legendy?

Ocena:
20/20
Teza: Francuscy poeci przeklęci dzięki wolności w działaniu i twórczości zaliczani są do kreatorów własnej legendy.

Ocena opisowa nauczyciela: Ciekawa interpretacja życia i twórczości francuskich twórców.

Skandaliści, obrazoburcy, poeci przeklęci. Przedstaw sylwetki i twórczość wybranych artystów

Ocena:
19/20
Teza: Polscy poeci przeklęci to grupa twórców, których styl bycia stał się udziałem licznych skandali obyczajowych, ich dorobek literacki spotkał się z odrzuceniem ich współczesnych, po śmierci autorów, stając się przedmiotem kultu.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca bogata w sylwetki autorów, dobrze dobrana bibliografia, poprawny język.

Legendarni - tragiczni i ich twórczość. Przedstaw, odwołując się do wybranych utworów poetów przeklętych

Ocena:
19/20
Teza: Odwołując się do życia i twórczości Bursy, Stachury oraz Wojaczka, wskazać można „typowe” cechy poetów przeklętych.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja poprawnie skonstruowana, szeroka literatura przedmiotu, jasna i przejrzysta konstrukcja.

Przedstaw sylwetkę i utwory jednego ze znanych ci kaskaderów literatury

Ocena:
19/20
Teza: Kaskaderstwo Andrzeja Bursy jako nadawanie życiu nowego sensu.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca dojrzała, szczegółowa i konkretna. Dobry styl wypowiedzi.

Konfrontacja legendy z prawdą o artyście. Przedstaw na podstawie życia i twórczości wybranego poety

Ocena:
18/20
Teza: Legenda o niespotykanej dotąd sile oddziaływania, przebiegu i czasie trwania stała się udziałem Edwarda Stachury.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca ciekawa, przytacza wiele przykładów z życia poety. Poprawna kompozycja i treść.

Przedstaw najważniejsze problemy twórczości jednego spośród zbuntowanych poetów. Oprzyj się na wybranych utworach literackich

Ocena:
18/20
Teza: Bunt w życiu Edwarda Stachury głęboko wpłynął na charakter jego twórczości.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca bardzo obszerna - szczegółowo analizuje twórczość Edwarda Stachury.

Kaskaderzy polskiej literatury. Przedstaw sylwetki znanych ci poetów przeklętych. Porównaj związek biograficzny wybranych twórców z problematyką ich dzieł

Ocena:
18/20
Teza: Edward Stachura i Rafał Wojaczek to poeci, którzy nie potrafili poddać się bierności, pisząc, ukazywali otaczający ich ból świat.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca ciekawa. Poprawna bibliografia i ramowy plan prezentacji.