Pogotowie maturalne: Motywy literackie - Komiks


Komiks - opracowaniaKomiks przejawem kultury masowej. Przedstaw na wybranych przykładach

Ocena:
20/20
Teza: Komiks nieodmiennie kojarzony jest z rozwojem kultury masowej. Współcześnie jednak powstają dzieła interesujące i głębokie w sferze treści, a ich autorzy to ludzie świadomi reguł formy, jaką chcą się posługiwać.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca dojrzała, wyróżniająca się. Ciekawy temat. Realizacja świadczy o wnikliwej analizie literatury podmiotowej.

Słowo i obraz w komiksie. Omów na wybranych przykładach

Ocena:
20/20
Teza: Komiks jest pełnowartościowym tworem kultury oraz nierozłącznym elementem rozrywki dzisiejszego świata. Pomimo różnej objętości elementu słownego i rysunku w komiksie oba spełniają się jako całość medium.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca interesująca, dobrze dobrana literatura i argumenty. Temat w pełni zrealizowany.

Specyficzne cechy komiksu. Przedstaw zagadnienie na wybranych tekstach kultury

Ocena:
19/20
Teza: Komiksy są odzewem na potrzeby współczesnego społeczeństwa, poruszają ważne, uniwersalne tematy.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca w pełny sposób realizuje temat. Szerokie spectrum komiksowej twórczości pozwala na poprawną argumentację tezy.