Pogotowie maturalne: Motywy literackie - Motyw dworku


Motyw dworku - opracowaniaPolski dwór - sielanka, realizm, parodia. Przedstaw różne obrazy dworu, analizując wybrane utwory literackie

Ocena:
20/20
Teza: Poszczególne opisy dworów odzwierciedlają stosunek pisarza i danej epoki do ziemiańskiego życia.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca w sposób przejrzysty realizuje temat. Poszczególne argumenty zaprezentowane logicznie i w przemyślanym porządku.

Przedstaw motyw dworu szlacheckiego, który odnajdujesz w literaturze polskiej

Ocena:
20/20
Teza: Najpełniejsze i najbardziej interesujące odbicie dworu szlacheckiego w literaturze polskiej.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca zwięzła i konkretna zilustrowana ciekawymi zdjęciami dworków polskich.

Kreacje małych ojczyzn: Soplicowo, Korczyn, Nawłoć... Omów temat na wybranych tekstach literackich

Ocena:
20/20
Teza: Popularność motywu ziemiańskiej „małej ojczyzny” w literaturze polskiej.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja w pełni poprawna. Teza znalazła swoje odzwierciedlenie w treści pracy.

Dworek szlachecki w literaturze i sztuce. Omów zagadnienie na konkretnych przykładach

Ocena:
19/20
Teza: W literaturze polskiej znajdziemy dwa główne ujęcia dworku szlacheckiego. Pierwsze gloryfikuje rolę i obraz dworku, drugie wykorzystuje ten motyw do krytyki społeczeństwa.

Ocena opisowa nauczyciela: Ciekawa prezentacja, poprawny język i styl wypowiedzi. Wiele zanalizowanych przykładów.

Przedstaw różne ujęcia motywu dworku w literaturze polskiej

Ocena:
18/20
Teza: W literaturze polskiej możemy znaleźć różnorodne ujęcia motywu dworku szlacheckiego. Niektóre z nich są sielankowe, inne przedstawione zostały w groteskowy sposób.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca poprawna. Dobrze dodana literatura podmiotowa. Szeroki wachlarz różnorodnych dworków.