Pogotowie maturalne: Motywy literackie - Motyw przyjaźni


Motyw przyjaźni - opracowaniaPostacie literackie w przyjaźni, miłości i innych związkach. Przedstaw na wybranych przykładach

Ocena:
20/20
Teza: Postacie literackie w przyjaźni, miłości i innych związkach. Przedstaw na wybranych przykładach

Ocena opisowa nauczyciela: Praca w ciekawy sposób realizuje temat, pokazując różnorodność literackich relacji i związków.

Literackie wizerunki przyjaźni i przyjaciół. Omów na wybranych przykładach

Ocena:
20/20
Teza: Przyjacielskie relacje są stałym i ponadczasowym motywem w literaturze.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca napisana dobrym stylem, ukazuje różne wizje przyjaźni zaczerpnięte z literatury.

Przyjaźń jako wartość. Scharakteryzuj problem w oparciu o właściwe utwory literackie

Ocena:
20/20
Teza: Jaką wartość przyjaźń stanowi w życiu człowieka?

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja ukazuje kilka literackich wizji przyjaźni, które udowadniają jaką wartość ma przyjaźń.

Motyw przyjaźni w literaturze różnych epok. Omów zagadnienie na różnych przykładach

Ocena:
19/20
Teza: Literatura prezentuje różne oblicza przyjaźni - od naiwnej i niewdzięcznej, po bezinteresowną i bezgraniczną.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja bardzo dobra. Liczne przykłady z literatury polskiej i światowej uzupełniają celnie dobrane cytaty. Język wypowiedzi poprawny.

Literatura wobec przyjaźni. Przedstaw na wybranych przykładach literackie portrety przyjaciół

Ocena:
19/20
Teza: Literatura dostarcza nam wiele kreacji bohaterów, których łączyła przyjaźń.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca poprawna, pary przyjaciół zróżnicowane. Plan i bibliografia starannie przygotowane.

Przyjaźń w literaturze. Omów sylwetki wielkich przyjaciół zaprezentowanych w wybranych przykładach z literatury polskiej

Ocena:
18/20
Teza: Trudno jest o prawdziwą przyjaźń w dzisiejszych czasach. Wielkie przyjaźnie prezentowane na kartach literatury możemy stawiać za wzór do naśladowania.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja dobra. Temat prawidłowo zawężony do wybranych wątków. Kwiecisty styl wypowiedzi, poprawne wnioski