Pogotowie maturalne: Motywy literackie - Motyw wolności


Motyw wolności - opracowaniaLiterackie obrazy zniewolenia człowieka w systemie totalitarnym. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów

Ocena:
20/20
Teza: Literatura ukazywała proces i skutki zniewolenia społeczeństw, jak i poszczególnych jednostek.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca zwięzła, oparta zarówno na utworach polskich, jak i obcych. Ukazuje wiele różnych aspektów zniewolenia. Poprawna kompozycja pracy.

Kategoria wolności jako motyw literacki. Omów funkcje w wybranych utworach z XX wieku

Ocena:
20/20
Teza: W literaturze XX wieku nie ma jednego pojmowania idei wolności.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca ukazuje ciekawe aspekty XX-wiecznej wolności. Poprawna bibliografia i plan pracy.

Obrazy więźniów i ich odzwierciedlenie w literaturze. Omów motyw więźnia na wybranych przykładach.

Ocena:
20/20
Teza: Literatura daje nam różne obrazy więźniów – walczących o zachowanie wolności wewnętrznej, walczących o odzyskanie wolności fizycznej, próbujących się przystosować do więziennych warunków.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca ukazuje różne przykłady zniewolenia i konsekwencje tego stanu. Przemyślana bibliografia dokładnie przeanalizowana.

Bunt jako odwieczne pragnienie wolności. Omów na przykładach literackich

Ocena:
20/20
Teza: Bunt jest naturalną reakcją na próbę ograniczenia lub odebrania wolności.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca w ciekawy sposób pokazuje złożoność problemu wolnosci i różne jej aspekty.

Pan i sługa w literaturze. Przedstaw różne realizacje tego motywu, odwołując się do wybranych utworów.

Ocena:
20/20
Teza: Pan i sługa mogą mieć różne oblicza, ale najważniejszą ich cechą jest wzajemna więź i wierność sługi.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca przemyślana i dopracowana. Umiejętnie wyciągnięte wnioski.

Romantyczne i współczesne pojmowanie wolności. Zaprezentuj różne postawy bohaterów literackich

Ocena:
19/20
Teza: Dążenie do wolności jest tematem, który od zawsze pojawia się w literaturze.

Ocena opisowa nauczyciela: Przemyślana kompozycja pracy, ciekawe przykłady literackie. Poprawny język wypowiedzi.

Obraz dążeń i marzeń Polaków o wolności. Przedstaw, analizując wybrane utwory literackie

Ocena:
19/20
Teza: Jak pisarze i poeci rozumieli patriotyzm i jakie drogi odzyskania niepodległości utrwalili w swych utworach.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca odzwierciedla temat. Skupia się na epoce romantyzmu i Młodej Polsce. poprawna bibliografia.

Wolność: szczęście czy przekleństwo człowieka

Ocena:
19/20
Teza: Wolność jest interpretowana jako dobro i szczęście, choć dążenie do niej zazwyczaj bywa okupione cierpieniem.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca ciekawa, pokazuje jak wolność traktowano w literaturze w różnych okresach.

Bohaterowie literaccy walczący o wolność. Zaprezentuj na podstawie wybranych utworów

Ocena:
18/20
Teza: Istnieje kilka rodzajów wolności, o które walczą bohaterowie na kartach dzieł literackich.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca poprawna, prawidłowo uargumentowana teza.

Człowiek wobec zniewolenia. Przedstaw problem, opierając się na wybranych utworach literackich

Ocena:
17/20
Teza: Wolność to możność wyboru swoich ograniczeń.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca bardzo zwięzła. Bogata bibliografia prezentacji. Ciekawe własne przemyślenia i przytoczenie przykładów z filozofii.