Pogotowie maturalne: Motywy literackie - Motyw ogrodu


Motyw ogrodu - opracowaniaOgród jako motyw literacki, malarski i muzyczny. Omów wybrane przykłady z różnych epok.

Ocena:
20/20
Teza: Artyści nadali ogrodowi wiele znaczeń. Jego bogatą symbolikę wykorzystują twórcy literaccy i malarze do przekazywania ważnych, często metaforycznych treści.

Ocena opisowa nauczyciela: Temat przemyślany, odpowiednio skomponowana treść. Poprawny język.

Ogród w przestrzeni kultury. Przedstaw na wybranych przykładach literackich

Ocena:
19/20
Teza: Ogrody obecne były w literaturze od najdawniejszych czasów. Nadawano im rożne znaczenie, w zależności od kontekstu w jakim się ukazywały.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca przemyślana i niebanalna. Poprawnie dobrane lektury.

Marzenia człowieka o powrocie do raju. Przedstaw na podstawie wybranych tekstów kultury

Ocena:
19/20
Teza: Tęsknota za rajem jest naturalnym aspektem życia każdego człowieka od momentu wygnania z ogrodu Edenu pierwszych ludzi.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca przemyślana, wiele przykładów użycia motywu raju. Poprawny styl wypowiedzi.

Motyw ogrodu w literaturze i sztuce. Przedstaw na wybranych przykładach

Ocena:
18/20
Teza: Sposób ujęcia motywu ogrodu zależy od inwencji twórcy, konwencji epoki i tego, co stanowi główne przesłanie dzieła.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca poprawna, ciekawe przykłady z różnych dziedzin sztuki.