Pogotowie maturalne: Motywy literackie - Motyw apokalipsy


Motyw apokalipsy - opracowaniaMotyw końca świata w literaturze i sztuce. Przedstaw, odwołując się do wybranych tekstów kultury

Ocena:
20/20
Teza: Motyw końca świata jest motywem uniwersalnym. Towarzyszył on wszystkim rozwiniętym cywilizacjom.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca przemyślana i oryginalna. Widać własną inwencję. Poprawna bibliografia.

Koniec i początek - biblijne i literackie wizje stworzenia i zagłady świata. Omów problem analizując wybrane teksty

Ocena:
20/20
Teza: Ludzkość od wieków interesowała się początkiem i końcem świata, który jest tajemnicą, budzi przerażenie i pokorę, a jego literackie i biblijne wizje znacznie się od siebie różnią.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca na wielu płaszczyznach realizuje temat. Poprawnie dobrana, bogata literatura, trafne wnioski.

Filmowe i literackie wizje końca świata

Ocena:
20/20
Teza: Motyw końca świata to temat bardzo popularny, o długiej tradycji, różnorodnych ujęciach, a także wyraźnych funkcjach dydaktycznych i refleksyjnych.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca w pełni realizuje założenia i stanowi poprawną argumentację zaproponowanej tezy.

Porównaj literackie i malarskie sposoby tworzenia wizji apokaliptycznych. Odwołaj się do wybranych tekstów kultury.

Ocena:
20/20
Teza: Motyw apokalipsy inspirował artystów od najdawniejszych czasów. W swoich działach próbowali zaspokoić ciekawość innych i swoją.

Ocena opisowa nauczyciela: Bardzo ciekawa i barwna praca, wykorzystuje wiele tekstów kultury.

Wizja Sądu Ostatecznego w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach

Ocena:
20/20
Teza: Sąd Ostateczny stanowi ponadczasowe zagadnienie traktowane jako „tworzywo” przez twórców różnych czasów i o różnych poglądach.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja w wyczerpujący sposób omawia wykorzystanie motywu sądu ostatecznego w literaturze i sztuce. Poprawny plan prezentacji i bibliografia.

Motyw apokalipsy w literaturze różnych epok. Przedstaw, opierając się na wybranych przykładach

Ocena:
19/20
Teza: Kultura, religia, literatura, filozofia stworzyły wiele scenariuszy „końca wszechrzeczy”.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca przemyślana. Ciekawe poprowadzenie tematu. Poprawny język prezentacji.

Motyw Sądu Ostatecznego w literaturze i sztuce. Przedstaw, odwołując się do wybranych przykładów

Ocena:
19/20
Teza: Sposób ujęcia motywu sądu ostatecznego jest związany z sytuacją historyczną w jakiej dzieło powstaje a także z funkcją, jaka się sztuce przypisuje.

Ocena opisowa nauczyciela: Ciekawa praca świadcząca o samodzielnym myśleniu autora. Poprawny język i styl.

Różne wizje apokalipsy w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach pochodzących z różnych epok

Ocena:
19/20
Teza: Apokalipsa jako temat literacki i malarski zawsze fascynowała twórców.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca w pełni realizuje temat. Bogata bibliografia, przemyślana, logiczna konstrukcja.

Katastroficzne wizje i obrazy zagłady w dziełach literackich i filmowych. Przedstaw na wybranych przykładach.

Ocena:
19/20
Teza: Katastrofizm towarzyszy ludzkości już od zarania dziejów.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca bogata w przykłady i okazująca wieloznaczność pojęcia zagłada na przykładach literackich i filmowych.

Motyw apokalipsy w literaturze, malarstwie i filmie. Omów na wybranych przykładach

Ocena:
19/20
Teza: Zainicjowany w Biblii motyw apokalipsy funkcjonuje w tekstach literackich, malarskich i filmowych i jest wciąż na nowo odczytywany.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca poprawna, oparta na różnorodnych dziełach kultury.

Motyw śmierci i czasów ostatecznych w literaturze, sztuce i muzyce. Omów, analizując wybrane przykłady

Ocena:
19/20
Teza: Motyw śmierć i czasów ostatecznych ukazywany jest na obraz i podobieństwo wyobrażeń ludzi żyjących w danej epoce.

Ocena opisowa nauczyciela: Zwięzła praca w pełni realizująca temat.

Różne ujęcia motywu Sądu Ostatecznego. Przedstaw analizując wybrane teksty kultury

Ocena:
18/20
Teza: Popularność motywu sądu ostatecznego wynika z nieustającego zainteresowania ludzi przemijaniem i śmiercią

Ocena opisowa nauczyciela: Praca poprawna. Zaprezentowane dzieła realizują i ilustruja w pełni temat.

Różne wizje sądu ostetecznego w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach pochodzących z różnych epok

Ocena:
17/20
Teza: Tendencja do przedstawiania końca świata oraz sądu ostatecznego jest cechą charakterystyczną literatury i malarstwa.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja dobrze skonstruowana. Poprawna bibliografia i poszczególne odwołania do wybranych dzieł.