Pogotowie maturalne: Motywy literackie - Motyw sądu ostatecznego


Motyw sądu ostatecznego - opracowaniaWizja Sądu Ostatecznego w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach

Ocena:
20/20
Teza: Sąd Ostateczny stanowi ponadczasowe zagadnienie traktowane jako „tworzywo” przez twórców różnych czasów i o różnych poglądach.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja w wyczerpujący sposób omawia wykorzystanie motywu sądu ostatecznego w literaturze i sztuce. Poprawny plan prezentacji i bibliografia.

Motyw Sądu Ostatecznego w literaturze i sztuce. Przedstaw, odwołując się do wybranych przykładów

Ocena:
19/20
Teza: Sposób ujęcia motywu sądu ostatecznego jest związany z sytuacją historyczną w jakiej dzieło powstaje a także z funkcją, jaka się sztuce przypisuje.

Ocena opisowa nauczyciela: Ciekawa praca świadcząca o samodzielnym myśleniu autora. Poprawny język i styl.

Różne ujęcia motywu Sądu Ostatecznego. Przedstaw analizując wybrane teksty kultury

Ocena:
18/20
Teza: Popularność motywu sądu ostatecznego wynika z nieustającego zainteresowania ludzi przemijaniem i śmiercią

Ocena opisowa nauczyciela: Praca poprawna. Zaprezentowane dzieła realizują i ilustruja w pełni temat.

Różne wizje sądu ostetecznego w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach pochodzących z różnych epok

Ocena:
17/20
Teza: Tendencja do przedstawiania końca świata oraz sądu ostatecznego jest cechą charakterystyczną literatury i malarstwa.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja dobrze skonstruowana. Poprawna bibliografia i poszczególne odwołania do wybranych dzieł.