Pogotowie maturalne: Motywy literackie - Język Internetu


Język Internetu - opracowaniaJęzyk polski w korespondencji internetowej i komunikatach SMS

Ocena:
19/20
Teza: Język elektroniczny, może stanowić zagrożenie dla polszczyzny klasycznej.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca oryginalna. Porusza wciąż zmieniające się zagadnienie na odpowiednio dobranych przykładach.

Język kontaktów internetowych. Przedstaw na wybranych przykładach

Ocena:
19/20
Teza: Nowoczesne urządzenia elektroniczne w pewnym sensie narzucają nowy język przekazu.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca zwięzła, oparta na dobrze dobranych przykładach. Ciekawe wnioski.

Komputerowa nowomowa - zaprezentuj zjawisko na przykładzie języka używanego w Internecie

Ocena:
19/20
Teza: Współczesny język Internetu coraz silniej wpływa i będzie wpływać na polszczyznę.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca szczegółowo analizuje temat. Świadczy o wiedzy autora. Poprawny styl wypowiedzi.