Pogotowie maturalne: Motywy literackie - Pozytywizm


Pozytywizm - opracowaniaDokonaj prezentacji nowelistyki okresu pozytywizmu, interpretując i analizując wybrane utwory.

Ocena:
20/20
Teza: Pozytywiści uważali, że nowela doskonale, w zwięzłej formie mogła ukazać najważniejsze idee społeczne epoki i zawrzeć proste przesłanie.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca wyczerpująco realizuje temat. Dobrze dobrana literatura podmiotu i przedmiotu.

Kreacje kobiet w epoce pozytywizmu, a postulat emancypacji

Ocena:
20/20
Teza: Emancypacja dla wielu kobiet w epoce pozytywizmu okazała się społeczno-ekonomiczną koniecznością.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca w pełni realizuje temat. Ukazuje kilka portretów kobiet. Bogata literatura przedmiotu.

Porównaj realizację haseł pracy organicznej i pracy u podstaw w literaturze polskiej II połowy XIX wieku. Omów zagadnienia na podstawie analizy wybranych utworów różnych twórców

Ocena:
20/20
Teza: Sposób, w jaki poszczególni autorzy, ukazywali w literaturze realizację haseł „pracy u podstaw” oraz „pracy organicznej”.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja w pełni realizuje założenia. Bogate przykłady literackie różnorodnych autorów.

Na podstawie analizy wybranych nowel przedstaw symboliczne znaczenie przedmiotów.

Ocena:
20/20
Teza: Autorzy nowel pozytywistycznych często wykorzystywali przedmioty codziennego użytku w symboliczny sposób.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca w pełni poprawna. Dokładnie opisuje wybrane nowele. Obszerny plan ramowy wypowiedzi.

Główna tematyka epoki pozytywizmu. Przedstaw zagadnienie, odnosząc się do konkretnych dzieł literackich

Ocena:
18/20
Teza: Literatura w okresie pozytywizmu była jedynym sposobem kształtowania świadomości narodu i jego duchowego oblicza, była jedynym sposobem aktywizacji Polaków przeżywających klęskę powstania.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca przeciętna. Ogólnie charakteryzuje epokę i jej dzieła. Poprawna konstrukcja.

Hasła pozytywistyczne i ich odzwierciedlenie w literaturze. Omów na wybranych przykładach

Ocena:
18/20
Teza: Tendencyjna literatura pozytywizmu zawiera ukryte hasła epoki, propaguje kult pracy i nauki.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca poprawna szeroko opisuje hasła i idee pozytywizmu.

Nowele pozytywistyczne. Przedstaw jak były realizowane hasła epoki w poszczególnych utworach

Ocena:
17/20
Teza: Nowele odegrały ogromną rolę w szerzeniu w polskim społeczeństwie haseł pozytywizmu.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca poprawna i zwięzła.