Pogotowie maturalne: Motywy literackie - Motyw Rosji i Rosjan


Motyw Rosji i Rosjan - opracowaniaObraz Syberii w literaturze i sztuce. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach

Ocena:
20/20
Teza: Tragiczne losy Polaków wpłynęły na istotę występowania przestrzeni syberyjskiej w kulturze polskiej.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca dojrzała i przemyślana. Ukazuje obraz i motyw Syberii w sposób kompleksowy.

Rosja i Rosjanie w literaturze polskiej. Omów na dowolnych przykładach

Ocena:
20/20
Teza: Najczęściej osoby narodowości rosyjskiej są w Polsce przedstawiane jako osoby pozbawione uczuć, brutalne i bezwzględne.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca poprawna. Napisana dobrym językiem. Teza w pełni uargumentowana.

Motyw zsyłki i katorgi w literaturze i XIX i XX wieku

Ocena:
19/20
Teza: Literatura XIX i XX wieku przedstawia bohaterów skazanych na zsyłkę, łagier, którzy potwierdzają twierdzenie Marii Dąbrowskiej, że „warunki są tylko warunkami, a człowiek jest aż człowiekiem”.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca porusza wyjątkowy temat i przedstawia go bardzo szczegółowo. Poprawnie dobrane lektury.

Portrety Rosji i Rosjan w literaturze polskiej. Przedstaw, odwołując się do wybranych utworów

Ocena:
18/20
Teza: Na różnorodny obraz Rosji i Rosjan w polskiej literaturze wpływ miało głównie ukształtowany historycznie,

Ocena opisowa nauczyciela: Praca poprawna, a obraz Rosji bogaty i urozmaicony. Poprawny styl wypowiedzi.