Pogotowie maturalne: Motywy literackie - Motyw emigracji / emigranta


Motyw emigracji / emigranta - opracowaniaLosy polskiego emigranta w literaturze i sztuce. Omow zagadnienie w oparciu o analize wybranych tekstow kultury

Ocena:
20/20
Teza: Polski emigrant jako pielgrzym szukający swojego miejsca na ziemi.

Ocena opisowa nauczyciela: Wybór niebanalnych tekstów kultury to zaleta pracy; logiczna konstrukcja, nieprzegadane analizy utworów realizują zamierzenia tematu; skondensowane podsumowanie.

Motyw polskiego emigranta. Przedstaw na podstawie wybranych przykładów z literatury

Ocena:
19/20
Teza: Emigracja jako pozbawienie człowieka jego naturalnej przestrzeni.

Ocena opisowa nauczyciela: Logiczna konstrukcja, problemowe ujecie tematu, literacki język, trafne cytaty dobrze omówione.

Motyw pielgrzyma, tułacza, wędrowcy w literaturze. Przedstaw na podstawie wybranych utworów z różnych epok literackich

Ocena:
19/20
Teza: Motyw pielgrzyma, tułacza, wędrowcy wykreowany w literaturze zależał od światopoglądu danej epoki literackiej.

Ocena opisowa nauczyciela: Świadome wykorzystanie tekstów do uzasadnienia tematu, funkcjonalna kompozycja, wysoka sprawność językowa.

Motyw emigracji i emigranta w literaturze. Przedstaw na wybranych przykładach

Ocena:
18/20
Teza: Problem emigracji i emigrantów - ważną kwestią w literaturze polskiej, zwłaszcza w XIX i XX wieku.

Ocena opisowa nauczyciela: Brak naczelnej myśli pracy, krótka charakterystyka wymienionych utworów napisana językiem naukowym, najcenniejsze - podsumowanie.

Literackie portrety emigrantów stworzone przez pisarzy na obczyźnie. Omów na wybranych przykładach

Ocena:
18/20
Teza: Tworząc literackie portrety emigrantów, autorzy wykorzystują własne doświadczenia emigracyjne.

Ocena opisowa nauczyciela: Mało twórcza kompozycja: najpierw życiorys pisarza, potem jego wybrane utwory streszczone pod kątem tematu. Brak kilku nazwisk bohaterów Remarque. Dobre podsumowanie.

Emigrant bohaterem literackim. Omów problem, analizując utwory z różnych epok

Ocena:
18/20
Teza: Polski emigrant jako człowiek osamotniony, nieszczęśliwy, idealizujący ojczyznę z oddalenia, mający świadomość swego tragicznego losu.

Ocena opisowa nauczyciela: Przydługi wstęp typowo historyczny. Realizacja tematu nie obejmuje wszystkich wątków wymienionych w planie, wiele życiorysów. Bogata i celowo wykorzystana bibliografia.