Pogotowie maturalne: Motywy literackie - Motyw artysty / twórcy


Motyw artysty / twórcy - opracowaniaRola poety i poezji w życiu społeczeństwa i narodu

Ocena:
20/20
Teza: Poezja jako drogowskaz życia społeczeństwa XIX i XX wieku, a Poeta jako kronikarz swoich czasów.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca dojrzała, rozbudowane i poprawnie przeprowadzone argumenty, ciekawe wnioski, bogata bibliografia. Prezentacja wzorcowa.

Poeci w obronie wartości. Przedstaw utwory poetyckie różnych twórców. Wskaż rolę jaką przypisują poezji

Ocena:
20/20
Teza: Rola jaką przypisywali poeci swej twórczości i w obronie jakich wartości stawali.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca w szeroki sposób realizuje temat. Pokazuje poetów z róznych epok i ich podejście do twórczości.

Zasłużeni polscy artyści na monetach okolicznościowych o nominale 2zł. Omów temat na wybranych przykładach

Ocena:
20/20
Teza: Portret artysty na monecie jest wyrazem uznania dla jego twórczości, a nie wynikiem poziomu jego popularności czy rozpoznawalności

Ocena opisowa nauczyciela: Oryginalna i ciekawa prezentacja.

Artyści skandaliści. Omów ich wybrane dzieła i określ, co było celem ich prowokacji. Wykorzystaj różne teksty kultury-literatura, film, malarstwo i inne.

Ocena:
20/20
Teza: Dzieła artystów-skandalistów mają prowokować, obalać mity, myślowe stereotypy, walczyć z utartymi poglądami na określony temat.

Ocena opisowa nauczyciela: Bogata w przykłady praca, ciekawe ujecie tematu.

Kim jest artysta? Analizując wybrane teksty literackie i programy, porównaj koncepcje związane z rolą twórcy w różnych epokach

Ocena:
19/20
Teza: Niejednoznaczność roli i funkcji artysty w historii literatury. Próba odnalezienia znaczenia artysty w życiu narodów.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja poprawna, zaprezentowane różnorodne kreacje artystów w wybranych utworach, a także programach literackich. Poprawna bibliografia i konspekt. Brakuje bardziej dojrzałych wniosków

Motyw nieśmiertelności poety w utworach literackich różnych epok

Ocena:
19/20
Teza: Rola motywu nieśmiertelności poety w utworach literackich, wizerunek poety, różnorodne pojmowanie roli poety i poezji, co implikuje różnorodne podejście do nieśmiertelności poety i poezji.

Ocena opisowa nauczyciela: Język i styl prezentacji poprawny. Bogata bibliografia, dobrze skonstruowany ramowy plan. Do ideału brakuje bardziej dopracowanych argumentów.

Polska literatura na świecie. Omów uniwersalną i ponadczasową twórczość wybranego polskiego poety

Ocena:
19/20
Teza: Wisława Szymborska jako pierwsza dama polskiej poezji.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca odwołuje się do bogatej twórczości Szymborskiej. Ukazuje uniwersalizm jej wierszy.

Non omnis moriar w poezji, malarstwie oraz prozie różnych wieków

Ocena:
19/20
Teza: Motyw ponadczasowej twórczości i ponadczasowych artystów wykorzystywany był przez kolejne wieki.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca daje szeroki obraz nieśmiertelnych dzieł oraz podejścia artystów do swego powołania.

Motyw artysty i jego funkcja w utworach literackich różnych epok. Omów temat, analizując wybrane utwory.

Ocena:
18/20
Teza: Ewolucja motywu artysty w utworach literackich różnych epok. Rola poety i poezji w literaturze.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja dobra, śledzi ewolucję motywu artysty od Biblii, po utwory współczesne. Dobry język i styl. Argumenty oderwane od siebie, więc praca sprawia wrażenie delikatnie niespójnej.

Dialog artysty z Bogiem w literaturze różnych epok. Omów temat na wybranych przykładach

Ocena:
17/20
Teza: Twórcy wobec Boga - ewolucja dialogu i sporów z Bogiem na przykładzie utworów z różnych epok literackich.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja poprawna, bogata w argumenty, Wymaga jednak uporządkowania i bardziej ścisłego powiązania kolejnych wątków.