Pogotowie maturalne: Motywy literackie - Motyw artysty / twórcy


Motyw artysty / twórcy - opracowaniaRola poety i poezji w życiu społeczeństwa i narodu

Ocena:
20/20
Teza: Poezja jako drogowskaz życia społeczeństwa XIX i XX wieku, a Poeta jako kronikarz swoich czasów.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca dojrzała, rozbudowane i poprawnie przeprowadzone argumenty, ciekawe wnioski, bogata bibliografia. Prezentacja wzorcowa.

Kim jest artysta? Analizując wybrane teksty literackie i programy, porównaj koncepcje związane z rolą twórcy w różnych epokach

Ocena:
19/20
Teza: Niejednoznaczność roli i funkcji artysty w historii literatury. Próba odnalezienia znaczenia artysty w życiu narodów.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja poprawna, zaprezentowane różnorodne kreacje artystów w wybranych utworach, a także programach literackich. Poprawna bibliografia i konspekt. Brakuje bardziej dojrzałych wniosków

Motyw nieśmiertelności poety w utworach literackich różnych epok

Ocena:
19/20
Teza: Rola motywu nieśmiertelności poety w utworach literackich, wizerunek poety, różnorodne pojmowanie roli poety i poezji, co implikuje różnorodne podejście do nieśmiertelności poety i poezji.

Ocena opisowa nauczyciela: Język i styl prezentacji poprawny. Bogata bibliografia, dobrze skonstruowany ramowy plan. Do ideału brakuje bardziej dopracowanych argumentów.

Motyw artysty i jego funkcja w utworach literackich różnych epok. Omów temat, analizując wybrane utwory.

Ocena:
18/20
Teza: Ewolucja motywu artysty w utworach literackich różnych epok. Rola poety i poezji w literaturze.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja dobra, śledzi ewolucję motywu artysty od Biblii, po utwory współczesne. Dobry język i styl. Argumenty oderwane od siebie, więc praca sprawia wrażenie delikatnie niespójnej.

Dialog artysty z Bogiem w literaturze różnych epok. Omów temat na wybranych przykładach

Ocena:
17/20
Teza: Twórcy wobec Boga - ewolucja dialogu i sporów z Bogiem na przykładzie utworów z różnych epok literackich.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja poprawna, bogata w argumenty, Wymaga jednak uporządkowania i bardziej ścisłego powiązania kolejnych wątków.