Pogotowie maturalne: Motywy literackie - Motyw pożegnania


Motyw pożegnania - opracowaniaMotyw pożegnania w literaturze i sztuce. Omów analizując wybrane dzieła

Ocena:
20/20
Teza: Motyw pożegnania odgrywa bardzo istotną rolę w literaturze i sztuce.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca barwna, wzbogacona licznymi przykładami. Poprawny język i styl wypowiedzi.

Rozstanie bliskich osób w literaturze. Przedstaw i zanalizuj funkcjonowanie tego motywu w wybranych utworach różnych epok

Ocena:
20/20
Teza: Omówienie motywu rozstania bliskich osób w oparciu o wybrane utwory literackie różnych epok.

Ocena opisowa nauczyciela: Poprawna bibliografia i ramowy plan pracy. Przejrzysta kompozycja.

Motyw rozstania w literaturze. Przedstaw na podstawie celowo wybranych utworów

Ocena:
19/20
Teza: Literatura niejednokrotnie nawiązuje do motywu rozstania.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca poprawna. Pokazuje różne oblicza cierpienia na podstawie lektur z różnych epok.

Motyw pożegnania kochanków. Porównaj różne jego ujęcia w literaturze

Ocena:
19/20
Teza: Czasem o pożegnaniu decydują sami zakochani, wybierając inną drogę, a czasem otoczenie wymusza na dwojgu bliskich osób zerwanie wszelkich relacji.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca zwięzła, poprawnie skonstruowana, zawierająca lektury z różnych epok literackich.

Różne sposoby ukazania motywu pożegnania w literaturze i sztuce. Przedstaw na wybranych przykładach

Ocena:
18/20
Teza: Obraz pożegnania funkcjonuje w literaturze i sztuce w sposób różnorodny.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca poprawna, opiera się na dobrze dobranej bibliografii.