Pogotowie maturalne: Motywy literackie - Motyw groteski / absurdu


Motyw groteski / absurdu - opracowaniaEtos rycerski w ujeciu klasycznym i groteskowym. Przedstaw zagadnienie na podstawie utworów różnych epok

Ocena:
20/20
Teza: Motyw rycerski jest nadal żywy w literaturze, nieco zmieniony, dopasowany do realiów autora, czasem poważny, czasem prześmiewczy czy groteskowy.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca przemyślana. Temat szeroko ukazany. Poprawnie dobrana literatura.

Deformacja świata w literaturze i sztuce XX wieku. Przedstaw, odwołując się do wybranych dzieł

Ocena:
20/20
Teza: Groteska w twórczości to nie tylko kategoria estetyczna, ale zasada interpretacji rzeczywistości.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca odwołuje się do wielu źródeł. W pełni realizuje temat. Poprawny styl wypowiedzi.

Groteska i absurd w dwudziestowiecznej literaturze. Omów na wybranych przykładach z literatury polskiej i obcej

Ocena:
20/20
Teza: Głównym dążeniem wszystkich twórców posługujących się groteskowym sposobem obrazowania, była chęć zaskoczenia i zaszokowania odbiorcy.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca bardzo ambitna, napisana naukowym językiem. Temat w pełni zrealizowany.

Wieloznaczność wyrazu w procesie komunikacji. Przedstaw zagadnienie na przykładzie wybranych tekstów kabaretowych

Ocena:
19/20
Teza: Wieloznaczność wyrazów jako zjawisko mające istotne znaczenie w procesie komunikacji.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca przemyślana i ambitna. Operuje wieloma przykładami. Bogata bibliografia.

Groteska i jej występowanie w XX wieku. Przedstaw, opierając się na wybranych przykładach

Ocena:
19/20
Teza: XX-wieczni pisarze posługiwali się groteską, w celu wyeksponowania niedoskonałości świata.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca dojrzała, przekrojowo ukazany problem. Poprawny język wypowiedzi.