Pogotowie maturalne: Motywy literackie - Motyw tańca


Motyw tańca - opracowaniaFunkcje motywu tańca w literaturze i sztuce. Omów odwołując się do wybranych dzieł.

Ocena:
20/20
Teza: Taniec stanowi niewyczerpane źródło inspiracji dla wielu sztuk zarówno ze względu na bogatą problematykę, jak i z powodów czysto estetycznych.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca świadomie wykorzystuje celowo dobrane teksty do realizacji tematu, funkcjonalna kompozycja, logiczny wywód, wewnętrzną spójność, literacki język.

Przedstaw motyw tańca obecny w literaturze, malarstwie i filmie, określając funkcje, jakie spełnia w wybranych przez Ciebie dziełach

Ocena:
20/20
Teza: Na przykładach literackich, malarskich i filmowych warto pokazać, jak ważne, a jednocześnie różnorodne funkcje może odgrywać motyw tańca.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca spójna, dokładnie realizuje temat. Bogata bibliografia.

Motyw tańca w literaturze i sztuce. Przedstaw na wybranych przykładach

Ocena:
19/20
Teza: Taniec jako sposób wyrażania uczuć i nośny symbol w literaturze i sztuce.

Ocena opisowa nauczyciela: Bogata literatura podmiotu, ale nie do końca wykorzystana w realizacji tematu, nie wszystkie stwierdzenia samodzielne. Skondensowane podsumowanie.

Sposób przedstawienia motywu tańca i wesela w literaturze polskiej. Przeanalizuj różne ich realizacje na podstawie wybranych utworów

Ocena:
19/20
Teza: Motywy tańca i wesela zostały obszernie opisane w ojczystej literaturze.

Ocena opisowa nauczyciela: Dobrze dobrana literatura realizuje temat i właściwie rozwija postawioną tezę. Wnioski stanowią podsumowanie rozważań, może trochę za mało pogłębionych i skupionych na akcji.

Symboliczne znaczenie motywu tańca w literaturze polskiej. Przedstaw na wybranych przykładach

Ocena:
18/20
Teza: Oprócz motywu tańca pojawiającego się jako tło wydarzeń w rodzimych dziełach taniec spełniał często funkcję symboliczną.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca w pełni realizuje założony temat. Poprawna bibliografia i język wypowiedzi.

Motyw tańca w literaturze polskiej. Omów na wybranych przykładach

Ocena:
18/20
Teza: Odwołania do motywu tańca w polskiej literaturze mają bogatą i ciekawa tradycję.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja odnosi się do wielu przykładów. Temat w pełni wyczerpany, a teza uargumentowana. Poprawny styl wypowiedzi.

Taniec w literaturze i sztuce - jego rola i funkcje

Ocena:
18/20
Teza: Taniec nie zawsze jest radosnym wydarzeniem, niesie ze sobą również grozę wojny, przerażenia i śmierci.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca skondensowana. Poprawne i ciekawe argumenty.

Funkcje motywu tańca w tekstach literackich. Przedstaw je, odwołując się do wybranych dramatów

Ocena:
18/20
Teza: Motyw tańca pełni szczególną rolę w polskich dramatach.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja oparta na trzech polskich dramatach.

Różne ujęcia motywu tańca w literaturze i sztukach plastycznych. Przedstaw, odwołując się do kontekstów historycznych i obyczajowych

Ocena:
17/20
Teza: Taniec pojawia się w wielu dziełach literackich i malarskich.

Ocena opisowa nauczyciela: Ciekawy dobór tekstów kultury, ale niejasne kryteria tego doboru. Słabe powiązanie poszczególnych utworów w całość. Wykorzystano konteksty historyczny i obyczajowy.

Literackie ujęcia motywu tańca. Omów na wybranych przykładach

Ocena:
17/20
Teza: Formy przedstawiania motywu tańca w literaturze są różnorodne.

Ocena opisowa nauczyciela: Temat niepotrzebnie, acz ciekawie rozszerzony o motyw tańca w obyczajowości. Miejscami obrazowy opis scen z „Pana Tadeusza” i „Wesela”. Obszerne cytaty, omówione.

Taniec w literaturze i filmie. Przedstaw jego rolę na wybranych przykładach

Ocena:
17/20
Teza: Taniec to motyw od najdawniejszych czasów ukazujący przeżycia duchowe związane z różnymi dziedzinami życia.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca zawiera ciekawe obrazy filmowe. Poszczególne lektury nie współgrają do końca.