Pogotowie maturalne: Motywy literackie - Motyw ojca


Motyw ojca - opracowaniaRelacja ojca z synem. Przedstaw na podstawie literatury i filmu

Ocena:
20/20
Teza: Rola ojców w wychowaniu przede wszystkim męskich potomków jest niezwykle ważna, jednak często nie potrafią jej sprostać.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca świetnie realizuje temat. Ukazane są barwne i znaczące relacje zarówno w literaturze, jak i filmie. Poprawna bibliografia i plan pracy.

Wizerunki ojców w literaturze. Omów na wybranych przykładach

Ocena:
20/20
Teza: Opiekuńcza oraz wychowawcza funkcja ojca, przedmiotem zainteresowania polskiej i światowej literatury.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca rzetelnie przygotowana, odwołująca się do wielu różnych wizerunków ojca. Przemyślane zakończenie.

Relacje miedzy ojcem a synem. Omów różnorodne ujęcia tego tematu, analizując różne utwory literackie

Ocena:
20/20
Teza: W literaturze odnajdziemy wiele sposobów ukazania relacji pomiędzy ojcem a synem, jedne z nich pokazują poprawne relacje, inne świadczą o tym, że nawiązanie i utrzymanie relacji rodzinnych przerasta niekiedy ojców.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca oparta na polskiej literaturze. Pokazuje jak kształtowały się relacje pomiędzy ojcami i synami w kilku wybranych epokach.

Syn - mąż- ojciec. Obrazy mężczyzn w literaturze XX wieku. Oceń funkcje różnych kreacji postaci

Ocena:
20/20
Teza: Omówienie i określenie funkcji różnych kreacji postaci mężczyzn w literaturze XX wieku.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja ukazuje różnorodne typy męskie od starożytności po literaturę współczesną.

Archetyp ojca w literaturze. Przedstaw na wybranych przykładach

Ocena:
19/20
Teza: W kulturze europejskiej motyw ojca występuje już w najdawniejszych czasach.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca wnikliwie opisuje archetypy ojca. Poprawny język i styl to atuty tej pracy.

Obraz uczuć ojcowskich i ich wpływ na osobowość dziecka. Omów na podstawie wybranych przykładów literackich

Ocena:
19/20
Teza: Literatura przedstawia szeroki wachlarz zachowań i uczuć ojcowskich.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca w pełni poprawna. Realizuje założony temat. Dobra bibliografia i plan wydarzeń.

Motyw ojca i jego rola w literaturze. Przedstaw, odwołując się do wybranych lektur z różnych epok

Ocena:
19/20
Teza: W literaturze możemy odnaleźć różnorodne wizerunki mężczyzn posiadających dzieci.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca realizuje temat odwołując się do licznych przykładów. Logiczny wywód i zgrabna kompozycja działają na korzyść tej pracy.

Przestaw motyw ojca w wybranych utworach z różnych epok literackich

Ocena:
19/20
Teza: Literatura od najdawniejszych czasów dostarcza nam wielu utworów, w których przejawiają się interesujące postaci ojców.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja w pełni poprawna oparta na powszechnie znanych utworach literackich.

Literacki i filmowy obraz ojca. Przedstaw różne kreacje na wybranych przykładach

Ocena:
18/20
Teza: Kreacja obrazu ojca różnią się dlatego, iż spełniają odmienne funkcje w dziele.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja poprawna, bardzo skondensowana. Wykorzystuje właściwe teksty kultury, choć niektóre z nich można zanalizować bardziej dokładnie.